DIKUL - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Solution Chemistry za leto 2007

Leto 2007
Naslov serijske publikacije Journal of Solution Chemistry
ISSN 0095-9782/1572-8927
Faktor vpliva 0.844
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

1312 1606 1303 1304
Molecular Biology Physical and Theoretical Chemistry Biochemistry Biophysics
Uvrstitev 154/289 63/134 132/288 46/98
Četrtina 3 2 2 2
IFx 0.991 0.923 0.900 0.861
IFmax 1. četrtine 10.105 3.759 7.468 4.063
IFmin 1. četrtine 1.152 1.133 1.097 1.100
IFmax 2. četrtine 1.150 1.128 1.093 1.098
IFmin 2. četrtine 0.863 0.785 0.797 0.817
IFmax 3. četrtine 0.862 0.782 0.793 0.811
IFmin 3. četrtine 0.602 0.506 0.548 0.347
IFmax 4. četrtine 0.599 0.500 0.541 0.330
IFmin 4. četrtine 0.004 0.000 0.003 0.025
ID=107680 Kreiran null
100 a2007cJournal of Solution ChemistryeUnited Statesj0.844
200 e0095-9782
210 a1572-8927
300 c1312dMolecular Biologyu154/289x0.991y0.602z0.86203110.10521.15231.15040.86350.86260.60270.59980.004
300 c1606dPhysical and Theoretical Chemistryu63/134x0.923y0.785z1.1280213.75921.13331.12840.78550.78260.50670.50080.000
300 c1303dBiochemistryu132/288x0.900y0.797z1.0930217.46821.09731.09340.79750.79360.54870.54180.003
300 c1304dBiophysicsu46/98x0.861y0.817z1.0980214.06321.10031.09840.81750.81160.34770.33080.025