DIKUL - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Ethnologie Francaise za leto 2012

Leto 2012
Naslov serijske publikacije Ethnologie Francaise
ISSN 0046-2616
Faktor vpliva 0.421
Država France

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3316 3314
Cultural Studies Anthropology
Uvrstitev 364/567 170/241
Četrtina 3 3
IFx 0.705 0.832
IFmax 1. četrtine 14.571 4.704
IFmin 1. četrtine 0.922 1.074
IFmax 2. četrtine 0.921 1.057
IFmin 2. četrtine 0.568 0.669
IFmax 3. četrtine 0.566 0.665
IFmin 3. četrtine 0.288 0.386
IFmax 4. četrtine 0.287 0.383
IFmin 4. četrtine 0.000 0.015
ID=204769 Kreiran null
100 a2012cEthnologie FrancaiseeFrancej0.421
200 e0046-2616
400 c3316dCultural Studiesu364/567x0.705y0.288z0.56603114.57120.92230.92140.56850.56660.28870.28780.000
400 c3314dAnthropologyu170/241x0.832y0.386z0.6650314.70421.07431.05740.66950.66560.38670.38380.015