DIKUL - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Western Folklore za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Western Folklore
ISSN 0043-373X
Faktor vpliva 1.102
Država United States

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3316 1213 1202 3314
Cultural Studies Visual Arts and Performing Arts History Anthropology
Uvrstitev 117/712 43/306 191/900 64/306
Četrtina 1 1 1 1
IFx 0.687 0.631 0.768 0.822
IFmax 1. četrtine 9.854 3.693 9.854 9.854
IFmin 1. četrtine 0.914 0.875 1.040 1.043
IFmax 2. četrtine 0.914 0.872 1.039 1.041
IFmin 2. četrtine 0.578 0.532 0.665 0.722
IFmax 3. četrtine 0.576 0.531 0.665 0.719
IFmin 3. četrtine 0.305 0.263 0.318 0.356
IFmax 4. četrtine 0.303 0.250 0.318 0.352
IFmin 4. četrtine 0.003 0.005 0.003 0.003
ID=260397 Kreiran null
100 a2015cWestern FolkloreeUnited Statesj1.102
200 e0043-373X
400 c3316dCultural Studiesu117/712x0.687y0.914z9.8540119.85420.91430.91440.57850.57660.30570.30380.003
400 c1213dVisual Arts and Performing Artsu43/306x0.631y0.875z3.6930113.69320.87530.87240.53250.53160.26370.25080.005
400 c1202dHistoryu191/900x0.768y1.040z9.8540119.85421.04031.03940.66550.66560.31870.31880.003
400 c3314dAnthropologyu64/306x0.822y1.043z9.8540119.85421.04331.04140.72250.71960.35670.35280.003