DIKUL - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Communication Teacher za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Communication Teacher
ISSN 1740-4622/1740-4630
Faktor vpliva 0.135
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3315 3304
Communication Education
Uvrstitev 285/307 963/1021
Četrtina 4 4
IFx 0.848 0.906
IFmax 1. četrtine 5.258 9.831
IFmin 1. četrtine 1.089 1.155
IFmax 2. četrtine 1.083 1.154
IFmin 2. četrtine 0.695 0.747
IFmax 3. četrtine 0.683 0.747
IFmin 3. četrtine 0.352 0.435
IFmax 4. četrtine 0.350 0.435
IFmin 4. četrtine 0.009 0.005
ID=275636 Kreiran null
100 a2015cCommunication TeachereUnited Kingdomj0.135
200 e1740-4622
210 a1740-4630
400 c3315dCommunicationu285/307x0.848y0.009z0.3500415.25821.08931.08340.69550.68360.35270.35080.009
400 c3304dEducationu963/1021x0.906y0.005z0.4350419.83121.15531.15440.74750.74760.43570.43580.005