DIKUL - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Lex Localis za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Lex Localis
ISSN 1581-5374/1855-363X
Faktor vpliva 0.663
Država Slovenia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3308 3321
Law Public Administration
Uvrstitev 325/637 98/154
Četrtina 3 3
IFx 0.786 0.923
IFmax 1. četrtine 4.507 3.771
IFmin 1. četrtine 1.032 1.180
IFmax 2. četrtine 1.026 1.174
IFmin 2. četrtine 0.683 0.792
IFmax 3. četrtine 0.680 0.788
IFmin 3. četrtine 0.405 0.497
IFmax 4. četrtine 0.402 0.491
IFmin 4. četrtine 0.001 0.006
ID=363458 Kreiran null
100 a2019cLex LocaliseSloveniaj0.663
200 e1581-5374
210 a1855-363X
400 c3308dLawu325/637x0.786y0.405z0.6800314.50721.03231.02640.68350.68060.40570.40280.001
400 c3321dPublic Administrationu98/154x0.923y0.497z0.7880313.77121.18031.17440.79250.78860.49770.49180.006