DIKUL - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo ChemistrySelect za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije ChemistrySelect
ISSN 2365-6549
Faktor vpliva 0.455
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

1600
General Chemistry
Uvrstitev 326/471
Četrtina 3
IFx 0.908
IFmax 1. četrtine 12.722
IFmin 1. četrtine 1.097
IFmax 2. četrtine 1.082
IFmin 2. četrtine 0.677
IFmax 3. četrtine 0.677
IFmin 3. četrtine 0.385
IFmax 4. četrtine 0.385
IFmin 4. četrtine 0.006
ID=367443 Kreiran null
100 a2019cChemistrySelecteUnited Kingdomj0.455
200 e2365-6549
300 c1600dGeneral Chemistryu326/471x0.908y0.385z0.67703112.72221.09731.08240.67750.67760.38570.38580.006