DIKUL - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo European Journal of Soil Science za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije European Journal of Soil Science
ISSN 1351-0754/1365-2389
Faktor vpliva 1.461
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

1111
Soil Science
Uvrstitev 24/133
Četrtina 1
IFx 0.947
IFmax 1. četrtine 3.364
IFmin 1. četrtine 1.217
IFmax 2. četrtine 1.179
IFmin 2. četrtine 0.857
IFmax 3. četrtine 0.854
IFmin 3. četrtine 0.562
IFmax 4. četrtine 0.560
IFmin 4. četrtine 0.031
ID=378340 Kreiran null
100 a2020cEuropean Journal of Soil ScienceeUnited Kingdomj1.461
200 e1351-0754
210 a1365-2389
300 c1111dSoil Scienceu24/133x0.947y1.217z3.3640113.36421.21731.17940.85750.85460.56270.56080.031