UNI-MB - logo
UMNIK - logo
 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
Celotno besedilo
Signatura PDS IV 78891 <1989-2016> ; P IV 78891 <2017- >
Zaloga letnikov redni dotok 1989-
Opombe trenutno naročena serijska publikacija
Oddelek Oznaka Letnik Leto Št. zvezka
Zbirka serijskih publikacij 1 2022 1-9+P1<Kmetijska petica>+10-12+P2<Pomladna petica>+13-16+P3<Slovenske počitnice>+P4<Gremo volit>+17-36+P5<Mosova petica>+37-38#
Zbirka serijskih publikacij 3 2022 1-38#
Zbirka serijskih publikacij 1 2021 1-12_P1<Pomladna petica>_13-24_P2<Slovenske počitnice>_25_P3<Petica : 30 let samostojnosti ...>+26-36_P4<Mosova petica>_37-44_P5<Slovenske počitnice (nov)>_45-48_P6<Praznična petica>_49-50_P7<Tednikova petica (Kronika 2021)>_51-52
Zbirka serijskih publikacij 3 2021 1-12+P1<Pomladna petica (mar)>+13-24+P2<Slovenske počitnice>+25-36+P3<Mosova petica (sep)>+37-44+P4<Slovenske počitnice (nov)>+45-48+P5<Praznična petica (dec)>+49-50+P6<Tednikova petica, Kronika 2021 (dec)>+51-52
Zbirka serijskih publikacij 1 2020 1-11_P1<Pomladna petica>_12-26+27-40_P2<Mosova petica>_41-49_P3<Praznična petica>_50-51_P4<Kronika 2020>_52-53
Zbirka serijskih publikacij 1 2019 1-11_P1<Pomladna petica>_12-16_P2<Slovenske počitnice (apr)>_17-26+27-36_P3<Mosova petica>_37-45_P4<Slovenske počitnice (nov)>_46-48_P5<Praznična petica>_49-52
Zbirka serijskih publikacij 1 2018 1-12_P1<Pomladna petica>_13-16_P2<Slovenske počitnice (apr)>_17-26+27-36_P3<Mosova petica>_37-45_P4<Slovenske počitnice (nov)>_46-48_P5<Praznična petica>_49-51_52
Zbirka serijskih publikacij 1 2017 1-15_P1<Pomladna petica>_16_P2<Slovenske počitnice>_17-26+27-36_P3<Mosova petica>_37-45_P4<Slovenske počitnice>_46-48_P5<Praznična petica>_49-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2016 1-36+P1<Mosova petica>+37-44+P2<Slovenske počitnice>+45-48+P3<Praznična petica>+49-51+52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2015 1-15+P1<Slovenske počitnice>+16-21+P2<Naših 70 let>+22-35+P3<Mosova petica>+36-48+P4<Praznična 5etica>+49-51+52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2014 1-16+P1<Slovenske počitnice>+17-36+P2<Mosova petica>+37-45+P3<Slovenske počitnice (nov)>+46-49+P4<Praznična petica>+50-53
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2013 1-40+P1<Mosova petica>+41-49+P2<Slovenske počitnice>+50-55+56
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2012 1-32+P1<Slovenske počitnice>+33-72+P2<Mosova petica>+73-87+88+P3<Slovenske počitnice>+89-102
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2011 1-31+P1<Slovenske počitnice>+32-70+P2<Mosova petica>+71-86+P3<Slovenske počitnice>+87-95+P4<Praznična petica>+96-102
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2010 1-50+51-103+P1<Poletje v Šaleški dolini>+P2<Martin>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2009 1-50+51-101+P1+P2<Kakovost gibanja>+P3<Praznična petica>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2008 1-50+51-102
Zbirka serijskih publikacij 1 2007 1-51+pos.pril.Slov.počitnice+pril.1<Rokometna petica>+52-102+pril.2<Mosova petica>+pril.3<Praznična petica>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2006 1-51+52-100+pril.<rokometna petica>+pril.1<Mosova petica>+pril.2<Praznična petica>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2005 1-47+48-99+2pril.<Mosova petica>+pril.1<Praznična petica>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2004 1-26+pos.pril.<Rokometna petica>+27-52+pos.pril.[1]<Petica-Radio Celje>+pos.pril.[2]<Naj domačija>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2003 1-53_4pril
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2002 1-26+27-52+pril.<Mosova petica>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2001 1-23+P1<Celjski sejem,10.-13.april 2001>+24+P2<Konec šolskega leta 2000-2001>+25-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2000 1-51_pril.<Mosova petica:33.medn.obrtni sejem v Celju od 7.-17.sept.>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1999 1-52+P1<Most 32 Mosova petica>+P2<Medn.obrtni sejem v Celju>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1998 1-26+27-52+2pril.<Mosova Petica:31.mednarodni obrtni sejem Kranj,Slovenske počitnice.>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1997 1-27_28-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1996 1-27_28-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1995 1-26_27-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1994 1-25_26-50_51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1993 1-25_26-50_51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1992 1-25_26-50_51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1991 1-15_16/17_18_23+P1<Parazitska brcanja>_24-51
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1990 1-36+P1<RUMENI NOVI TEDNIK>+37-44+P2(nov.)+45-52


loading ...
loading ...