UMNIK - logo

Izbirno iskanje

Osnovno iskanje    Ukazno iskanje   

Trenutno NISTE avtorizirani za dostop do e-virov UM. Za polni dostop se PRIJAVITE.

Omejevanje
leto izida: 
| | |
25 9 2023
vrsta vsebine
filtriraj
disciplina
filtriraj
jezik
filtriraj

Univerzitetni iskalnik UM:NIK
Pred vami je univerzitetni iskalnik UM:NIK, ki je integriran v okolje COBISS in obsega tiskane vire, ki so na voljo v knjižnicah Univerze v Mariboru in več milijonov različnih elektronskih virov, naročniških in prosto/odprto dostopnih, svetovnih založnikov, iz repozitorijev in le-teh agregatorjev vseh znanstvenih disciplin. Z UM:NIK-om vam želimo, po najkrajši poti in kolikor je mogoče hitro in kjer to omogočajo licenčni pogoji, zagotoviti polno besedilo elektronskega vira ali informacijo o zalogi tiskanega vira v knjižnicah. Rezultati iskanj so urejeni v dva niza, priporočamo, da si ogledate oba. Kjer polnega besedila ali tiskanega gradiva ni, vam omogočamo storitev naše medknjižnične izposoje. Za elektronske vire priporočamo iskanje v angleškem jeziku, v slovenskem jeziku se boste omejili pretežno le na tiskano gradivo, ki je dostopno v knjižnicah.
Pomoč: umnik.ukm@um.si.

Novosti