UNI-MB - logo
UMNIK - logo
 

Slovenska književnost

Slovenska književnost
= Slovenian literature
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo zbirke slovenskih književnih del raznih zvrsti; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o slovenski književnosti (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije).
< Uporabljeno za:
Slovenska beletrija
Slovenska beletristika
Slovenska literatura
Slovensko leposlovje
Slovensko slovstvo
Viri: Veliki splošni leksikon, 1997-1998 slovenska književnost
UDK: 821
SGC-ID = 2258792
Vpis:  07.11.2005
Zadnja sprememba:  12.11.2020
Poišči povezane bibliografske zapise