UNI-MB - logo
UMNIK - logo
 

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Colloid and Interface Science za leto 2009

Leto 2009
Naslov serijske publikacije Journal of Colloid and Interface Science
ISSN 0021-9797/1095-7103
Faktor vpliva 1.385
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

2508 2502 2504 1505
Surfaces, Coatings and Films Biomaterials Electronic, Optical and Magnetic Materials Colloid and Surface Chemistry
Uvrstitev 15/98 13/52 42/182 4/15
Četrtina 1 1 1 1
IFx 0.786 1.054 1.031 1.126
IFmax 1. četrtine 6.283 2.831 11.361 3.172
IFmin 1. četrtine 1.118 1.385 1.318 1.385
IFmax 2. četrtine 1.078 1.366 1.305 1.137
IFmin 2. četrtine 0.670 1.004 0.804 0.849
IFmax 3. četrtine 0.648 0.981 0.797 0.835
IFmin 3. četrtine 0.246 0.658 0.396 0.697
IFmax 4. četrtine 0.186 0.579 0.392 0.402
IFmin 4. četrtine 0.013 0.011 0.021 0.186
ID=136345 Kreiran null
100 a2009cJournal of Colloid and Interface ScienceeUnited Statesj1.385
200 e0021-9797
210 a1095-7103
300 c2508dSurfaces, Coatings and Filmsu15/98x0.786y1.118z6.2830116.28321.11831.07840.67050.64860.24670.18680.013
300 c2502dBiomaterialsu13/52x1.054y1.385z2.8310112.83121.38531.36641.00450.98160.65870.57980.011
300 c2504dElectronic, Optical and Magnetic Materialsu42/182x1.031y1.318z11.36101111.36121.31831.30540.80450.79760.39670.39280.021
300 c1505dColloid and Surface Chemistryu4/15x1.126y1.385z3.1720113.17221.38531.13740.84950.83560.69770.40280.186