UNI-MB - logo
UMNIK - logo
 

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Traditio za leto 2009

Leto 2009
Naslov serijske publikacije Traditio
ISSN 0362-1529/2166-5508
Faktor vpliva 1.172
Država United States

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1211 1212 1213 1208
Philosophy Religious Studies Visual Arts and Performing Arts Literature and Literary Theory
Uvrstitev 61/262 30/202 26/176 36/301
Četrtina 1 1 1 1
IFx 0.808 0.699 0.662 0.598
IFmax 1. četrtine 11.143 6.345 4.800 4.800
IFmin 1. četrtine 1.073 0.956 0.955 0.843
IFmax 2. četrtine 1.069 0.955 0.941 0.841
IFmin 2. četrtine 0.625 0.556 0.488 0.429
IFmax 3. četrtine 0.608 0.545 0.485 0.427
IFmin 3. četrtine 0.318 0.266 0.210 0.209
IFmax 4. četrtine 0.316 0.265 0.209 0.207
IFmin 4. četrtine 0.000 0.007 0.000 0.000
ID=137564 Kreiran null
100 a2009cTraditioeUnited Statesj1.172
200 e0362-1529
210 a2166-5508
400 c1211dPhilosophyu61/262x0.808y1.073z11.14301111.14321.07331.06940.62550.60860.31870.31680.000
400 c1212dReligious Studiesu30/202x0.699y0.956z6.3450116.34520.95630.95540.55650.54560.26670.26580.007
400 c1213dVisual Arts and Performing Artsu26/176x0.662y0.955z4.8000114.80020.95530.94140.48850.48560.21070.20980.000
400 c1208dLiterature and Literary Theoryu36/301x0.598y0.843z4.8000114.80020.84330.84140.42950.42760.20970.20780.000