UNI-MB - logo
UMNIK - logo
 

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Collegium Antropologicum za leto 2011

Leto 2011
Naslov serijske publikacije Collegium Antropologicum
ISSN 0350-6134/0353-3735/1848-9486
Faktor vpliva 0.625
Država Croatia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1201 3314
Arts and Humanities (miscellaneous) Anthropology
Uvrstitev 176/248 127/216
Četrtina 3 3
IFx 1.034 0.839
IFmax 1. četrtine 4.731 4.731
IFmin 1. četrtine 1.330 1.118
IFmax 2. četrtine 1.321 1.114
IFmin 2. četrtine 1.007 0.734
IFmax 3. četrtine 1.003 0.721
IFmin 3. četrtine 0.526 0.357
IFmax 4. četrtine 0.520 0.352
IFmin 4. četrtine 0.061 0.002
ID=181066 Kreiran null
100 a2011cCollegium AntropologicumeCroatiaj0.625
200 e0350-6134
210 a0353-3735
210 a1848-9486
400 c1201dArts and Humanities (miscellaneous)u176/248x1.034y0.526z1.0030314.73121.33031.32141.00751.00360.52670.52080.061
400 c3314dAnthropologyu127/216x0.839y0.357z0.7210314.73121.11831.11440.73450.72160.35770.35280.002