UNI-MB - logo
UMNIK - logo
 

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Folklore (Estonia) za leto 2011

Leto 2011
Naslov serijske publikacije Folklore (Estonia)
ISSN 1406-0957/1406-0949
Faktor vpliva 0.184
Država Estonia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3314 3316
Anthropology Cultural Studies
Uvrstitev 189/216 422/502
Četrtina 4 4
IFx 0.839 0.723
IFmax 1. četrtine 4.731 12.000
IFmin 1. četrtine 1.118 0.952
IFmax 2. četrtine 1.114 0.952
IFmin 2. četrtine 0.734 0.580
IFmax 3. četrtine 0.721 0.580
IFmin 3. četrtine 0.357 0.287
IFmax 4. četrtine 0.352 0.287
IFmin 4. četrtine 0.002 0.001
ID=187288 Kreiran null
100 a2011cFolklore (Estonia)eEstoniaj0.184
200 e1406-0957
210 a1406-0949
400 c3314dAnthropologyu189/216x0.839y0.002z0.3520414.73121.11831.11440.73450.72160.35770.35280.002
400 c3316dCultural Studiesu422/502x0.723y0.001z0.28704112.00020.95230.95240.58050.58060.28770.28780.001