UNI-MB - logo
UMNIK - logo
 

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Preternature za leto 2018

Leto 2018
Naslov serijske publikacije Preternature
ISSN 2161-2196/2161-2188
Faktor vpliva 0.897

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1202 3314 3316
History Anthropology Cultural Studies
Uvrstitev 330/1013 120/347 225/830
Četrtina 2 2 2
IFx 0.760 0.805 0.687
IFmax 1. četrtine 4.941 3.711 3.711
IFmin 1. četrtine 1.028 1.066 0.932
IFmax 2. četrtine 1.027 1.063 0.931
IFmin 2. četrtine 0.679 0.699 0.607
IFmax 3. četrtine 0.678 0.699 0.607
IFmin 3. četrtine 0.368 0.428 0.320
IFmax 4. četrtine 0.365 0.424 0.319
IFmin 4. četrtine 0.002 0.009 0.004
ID=334318 Kreiran null
100 a2018cPreternaturej0.897
200 e2161-2196
210 a2161-2188
400 c1202dHistoryu330/1013x0.760y0.679z1.0270214.94121.02831.02740.67950.67860.36870.36580.002
400 c3314dAnthropologyu120/347x0.805y0.699z1.0630213.71121.06631.06340.69950.69960.42870.42480.009
400 c3316dCultural Studiesu225/830x0.687y0.607z0.9310213.71120.93230.93140.60750.60760.32070.31980.004