UP - logo
ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Ocena naravnosti gozdnih rezervatov Slovenije, problematičnih z vidika lastništva, na podlagi mrtve lesne biomase : magistrsko delo - magistrski študij - 2. stopnja = Naturalness assesments of forest reserves in Slovenia, problematic in terms of ownership, based on coarse woody debris : M. Sc. Thesis - Master Study Programmes
  Grce, Dragomir
  V trinajstih gozdnih rezervatih, ki so delno ali v celoti privatne oziroma občinske lasti, so bile opravljene meritve večjih mrtvih drevesnih ostankov z namenom določitve ohranjenosti in naravnosti ... zgradbe gozdov. Izračunana in analizirana je bila njihova prostornina ter ugotovljena debelinska in razkrojna porazdelitev ter vrstna sestava. Na podlagi meritev na stalnih vzorčnih ploskvah so bile opravljene primerjave parametrov odmrlih dreves med gozdnimi rezervati in okoliškimi nezavarovanimi gozdovi. S pomočjo študija literature so bile ugotovljene tudi razlike med drugimi evropskimi gozdnimi rezervati in med pragozdovi. Raziskava je pokazala, da je večina rezervatov z vidika odmrlega drevja dobro ohranjena in ima zaradi tega visok raziskovalni pomen. Med vsemi gozdnimi rezervati je znašala srednja vrednost volumna mrtvih drevesnih ostankov 118 m3/ha, kar je zelo visoka vrednost, ki se že približuje vrednostim v okoliških pragozdnih rezervatih. V bližnjih nezavarovanih gozdovih je znašala srednja vrednost 22 m3/ha. Odmrlo drevje je bilo v rezervatih tudi debelejše in starejše ter večinoma po vrstni sestavi bolj rastišču primerno, kot v okoliških gospodarskih gozdovih.
  Type of material - master's thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [D. Grce], 2012
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 3541926

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Slovenian Forestry Institute, Forestry Library, Ljubljana Ljubljana GIS outside loan 1 cop.
loading ...
loading ...
loading ...