UP - logo

Osnovno iskanje

Izbirno iskanje    Ukazno iskanje   
Knjižnice

Trenutno NISTE avtorizirani za dostop do e-virov UPUK. Za polni dostop se PRIJAVITE.

Digitalni portal Univerze na Primorskem

Digitalni portal Univerze na Primorskem – Digital : UP je spletni portal, ki omogoča iskanje po tiskanih virih (zavihek Katalog UPUK), ki so na voljo v knjižnicah UP UK, in enotno iskanje po različnih elektronskih virih (zavihek E-viri UPUK), tako naročniških kot tudi prosto/odprto dostopnih.
Dostop do celotnih besedil rezultatov iz naročniških zbirk je za študente in zaposlene na UP mogoč iz prostorov Univerze ali z oddaljenim dostopom. Za oddaljen dostop prek avtentikacije Shibboleth se pri prijavi izbere možnost ArnesAAI, kot domačo organizacijo pa Univerzo na Primorskem. Študenti se prijavijo s študentsko identiteto (enako kot v ŠIS, e-učilnico). Zaposleni na univerzi za dostop uporabijo uporabniško ime in geslo v obliki, kot ga uporabljajo npr. za UNIS.