UP - logo

SNIP -- faktor vpliva serijskih publikacij iz Source Normalized Impact per Paper (od 1999 dalje)

Baza podatkov SNIP (Source Normalized Impact per Paper) vsebuje zapise s podatki o faktorju vpliva znanstvenih publikacij, ki jih pokriva baza podatkov Scopus, in sicer od leta 1999 naprej. Dvakrat letno jo izda (ažurira) Center za znanstvene in tehnološke študije Univerze Leiden (Leiden University's Centre for Science & Technology Studies; CWTS) v sodelovanju z Elsevierjem.

Baza SNIP je v sistemu COBISS.SI razdeljena v dve glavni skupini: SNIP Science Edition (SE) za področje znanosti in tehnologije ter SNIP Social Science Edition (SSE) za področje družboslovja in humanistike.

SNIP meri faktor vpliva nekega vira tako, da prilagodi citate na osnovi skupnega števila citatov na nekem področju. Z upoštevanjem značilnosti področja posameznega vira tako omogoča neposredno primerjavo virov z različnih področij. Vplivu enega citata se pripiše višja vrednost na področjih, kjer so citati manj verjetni, in obratno. Gre za razmerje med povprečno citiranostjo nekega vira in potencialom citiranosti tega področja.

Testni odstavek za gumb poišči. Kliknem na gumb

Alt text

Format izpisa

Uporabniški: država, leto, ISSN, faktor vpliva, naslov revije

MARC: polja 100, 200, 210, 400

Primer:

ISSN 0093-6502 (Communication research), leto 2012, kategorija 3315 -- Communication, 1203 -- Language and Linguistics, 3310 -- Linguistics and Language

 • uvrstitev (položaj revije glede na faktor vpliva znotraj kategorije) (11/215; 22/433; 27/465)
 • četrtina (uvrstitev revije v četrtino znotraj kategorije) (1)
 • IFx (srednja vrednost faktorja vpliva znotraj kategorije) (0,850; 0,848; 0,865)
 • IFmax 1. četrtine (maksimalna vrednost faktorja vpliva znotraj 1. četrtine) (2,966; 4,302; 6,544))
 • IFmin 1. četrtine (minimalna vrednost faktorja vpliva znotraj 1. četrtine) (1,122; 1,210; 1;157
 • sledijo podatki še za drugo, tretjo in četrto četrtino

Nekatere revije so v SNIP vključene v obe bazi podatkov (SNIP SE in SNIP SSE), nekatere med njimi pa tudi v več kategorij.

Iskalne predpone in pripone

Seznam iskalnih predpon

Iskalna predpona stoji pred iskalnim nizom. Iskanje s predponami se izvede po natančno tisti frazi oz. besedni zvezi, ki smo jo navedli v iskalni zahtevi (frazno iskanje).

V nadaljevanju so navedene iskalne predpone in primeri iskalnih zahtev:

Ime predpone/indeksaPredponaPrimer iskalne zahteve
Država izdajeCO=CO=United States
ISSNSC=SC=1042-9670
KategorijaCA=CA=communication
Kategorija SECN=CN="psychiatry and mental health"
Kategorija SE -kodaCP=CP=2738
Kategorija SSECD=CD=education
Kategorija SSE - kodaCS=CS=3304
LetoPY=PY=2011
NaslovTI=TI=Astrophysical Journal Letters

Seznam iskalnih pripon

Iskalna pripona sledi iskalnemu nizu. Iskanje s priponami se izvede po vsaki posamični besedi, navedeni v iskalni zahtevi (besedno iskanje).

V nadaljevanju so navedene iskalne pripone in primeri iskalnih zahtev:

Ime predpone/indeksaPriponaPrimer iskalne zahteve
Kategorija/CAchemistry/CA
Kategorija SE/CNmental()health/CN
Kategorija SSE/CNcultural()studies/CD
Naslov/TIreview(1N)biophysics/TI

Informacije o bazi podatkov in ponudniku

Informacije o bazi podatkov

 • Vrsta baze podatkov: faktografska
 • Vrsta podatkov: podatki o faktorjih vpliva za serijske publikacije
 • Število zapisov: preko 367.000
 • Posodabljanje baze: dvakrat letno

Informacije o ponudniku

 • Izdelovalec: Center za znanstvene in tehnološke študije Univerze Leiden (Leiden University's Centre for Science & Technology Studies; CWTS) v sodelovanju z Elsevierjem
 • URL: http://www.journalmetrics.com/snip.php