UP - logo

Navigacija (astronavtika)

Navigacija (astronavtika)
= Navigation (Astronautics)
Normativni zapis - občno ime
< Uporabljeno za:
Navigacija v vesolju
<< Širši izrazi:
>><< Sorodni izrazi:
Sears: Navigation (Astronautics)
UDK: 52 // 62
SGC-ID = 209512
Izvor:  H. W. Wilson Company (Bronx, NY)
Vpis:  04.06.2002