UP - logo

Nebesedno sporazumevanje

Nebesedno sporazumevanje
= Nonverbal communication
Normativni zapis - občno ime
< Uporabljeno za:
Nebesedna komunikacija
Nebesedni jezik
Nebesedno komuniciranje
Nebesedno sporočanje
Nejezikovno komuniciranje
Nejezikovno sporočanje
Neverbalna komunikacija
Neverbalne komunikacije
Neverbalno izražanje
Neverbalno komuniciranje
Neverbalno sporazumevanje
<< Širši izrazi:
Viri: Slovensko-angleški pojmovnik s področja izobraževanja: http://portal.sio.si/no_cache/sio/terminologija/slovensko_angleski_pojmovnik_s_podrocja_izobrazevanja.html neverbalna komunikacija // Veliki splošni leksikon, 1997-1998 neverbalna komunikacija
Sears: Nonverbal communication
UDK: 159.9
SGC-ID = 222568
Izvor:  H. W. Wilson Company (Bronx, NY)
Vpis:  28.06.2002
Zadnja sprememba:  02.09.2022
Poišči povezane bibliografske zapise