UP - logo

Literarne zvrsti

Literarne zvrsti
= Literary forms
Normativni zapis - občno ime
Pod tem geslom najdemo teoretična dela o literarnih zvrsteh.
< Uporabljeno za:
Forme (književnost)
Književne forme
Književne oblike
Književne vrste (literarne zvrsti)
Književne zvrsti
Književni žanri
Leposlovne zvrsti
Leposlovni žanri
Literarne forme
Literarne oblike
Literarne vrste (literarne zvrsti)
Literarni žanri
Oblike (književnost)
Pesniške forme
Pesniške oblike
Zvrsti (književnost)
Žanri (književnost)
<< Širši izrazi:
>><< Sorodni izrazi:
Viri: Literatura, 2009 (Mali leksikoni Cankarjeve založbe) zvrst
UDK: 82
SGC-ID = 2299496
Vpis:  10.02.2006
Zadnja sprememba:  02.11.2020
Poišči povezane bibliografske zapise