UP - logo

Trst (Italija ; provincia)

Trst (Italija ; provincia)
= Trieste (Italy ; Provincia)
Normativni zapis - zemljepisno ime
Ena od štirih pokrajin, ki so sestavljale italijansko deželo Furlanija-Julijska krajina. Decembra 2016 je bila ukinjena z deželnim zakonom. Nadomestila jo je Julijska medobčinska zveza, s sedežem v Trstu, ki jo sestavlja šest občin.
< Uporabljeno za:
Pokrajina Trst (Italija)
Provinca Trst (Italija)
Provincia di Trieste (Italija)
Trieste (Italija ; provinca)
Trieste (Italija ; provincia)
Trst (Italija ; provinca)
<< Širši izrazi:
Viri: Veliki splošni leksikon, 1997-1998 Trst: provinca Trst
UDK: 913(4)
SGC-ID = 2540904
Vpis:  05.10.2007
Zadnja sprememba:  04.05.2021
Poišči povezane bibliografske zapise