UP - logo

Slovenska ljubezenska kratka pripovedna proza

Slovenska ljubezenska kratka pripovedna proza
= Slovenian romance short stories
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo književna dela sama; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije).
< Uporabljeno za:
Slovenska romantična kratka pripovedna proza (ljubezenska kratka pripovedna proza)
Slovenske ljubezenske kratke zgodbe
Slovenske ljubezenske novele
Slovenske ljubezenske povesti
Slovenske ljubezenske zgodbe (kratka pripovedna proza)
Slovenske romantične kratke zgodbe (ljubezenska kratka pripovedna proza)
UDK: 821
SGC-ID = 26330883
Vpis:  10.01.2022