UP - logo

Italijanske province

Italijanske province
= Italian provinces
Normativni zapis - občno ime
Pod tem geslom najdemo dela, ki obravnavajo vse italijanske province, posamično ali primerjalno.
< Uporabljeno za:
Province (Italija)
>> Ožji izrazi:
UDK: 913(4)
SGC-ID = 2915944
Vpis:  18.04.2012