UP - logo

Družbeno načrtovanje

Družbeno načrtovanje
= Social planning
Normativni zapis - občno ime
Pod tem geslom najdemo dela o sistematičnih postopkih za doseganje družbenih ciljev in upravljanje z razpoložljivimi viri za doseganje družbenih sprememb. Dela o načinih, s katerimi družba ureja odnose med posamezniki, skupinami, skupnostmi in institucijami, najdemo pod Socialna politika.
< Uporabljeno za:
Družbeno planiranje
Državno načrtovanje
Državno planiranje
Nacionalno načrtovanje
Nacionalno planiranje
Načrtovanje družbenega razvoja
Planiranje družbenega razvoja
Socialno načrtovanje
Socialno planiranje
<< Širši izrazi:
>><< Sorodni izrazi:
MeSH: Social Planning
UDK: 36
SGC-ID = 6033512
Vpis:  27.11.2015
Poišči povezane bibliografske zapise