UP - logo

Eseji

Eseji
= Essays
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo zbirke esejev iz raznih držav ali v raznih jezikih (gl. tudi navodila pod Antologije); pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi dela o takih zbirkah (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije). Dela o eseju kot literarni zvrsti oz. polliterarni vrsti najdemo pod Esej. Neliterarne eseje najdemo pod ustreznimi gesli za obravnavane teme.
< Uporabljeno za:
Esejistika
<< Širši izrazi:
>><< Sorodni izrazi:
Glej tudi gesla vrste "[Pridevnik iz imena jezika, države ali širšega zemljepisnega območja] eseji", npr. Slovenski eseji; Avstrijski eseji; Švicarski eseji; Evropski eseji, Glej tudi gesla vrste "[Pridevnik iz imena države] eseji v [ime jezika]", npr. Kanadski eseji v francoščini
LCSH: Essays
Sears: Essays
UDK: 821
SGC-ID = 673384
Izvor:  H. W. Wilson Company (Bronx, NY)
Vpis:  18.07.2002
Zadnja sprememba:  17.11.2020
Poišči povezane bibliografske zapise