UP - logo

Znakovni jezik (gluhi in naglušni)

Znakovni jezik (gluhi in naglušni)
= Sign language (Deaf and hearing impaired)
Normativni zapis - občno ime
Pod tem geslom najdemo dela o znakovnem jeziku gluhih in gluhonemih. Splošna dela o vizualno-znakovnih jezikovnih sistemih z določeno postavitvijo, lego, usmerjenostjo in gibom rok in prstov ter mimiko obraza, ki jih različna ljudstva uporabljajo za sporazumevanje med seboj in z drugimi ljudstvi, najdemo pod Znakovni jezik.
< Uporabljeno za:
Abeceda gluhih
Abeceda gluhih oseb
Abeceda gluhonemih
Abeceda za gluhe
Kretalni jezik
Mimika gluhih
Mimika gluhih oseb
Mimika gluhonemih
Znakovni jezik gluhih
Znakovni jezik gluhih oseb
Znakovni jezik gluhonemih
Znakovni jezik za gluhe
Viri: Veliki splošni leksikon, 1997-1998 znakovni jezik
UDK: 81
SGC-ID = 9695848
Vpis:  03.12.2010
Zadnja sprememba:  03.11.2020
Poišči povezane bibliografske zapise