UP - logo

Jeziki

Jeziki
= Languages
Normativni zapis - občno ime
Pod tem geslom najdemo popise jezikov ter dela o njih; pod tem geslom, ki sledi geslu za etnično skupino, najdemo tudi študije o jezikih, ki jih uporabljajo določene etnične skupine, npr. Judje / Jeziki. Splošna dela o jeziku, njegovem izvoru ali zgodovini ter o sistemu izraznih sredstev za govorno in pisno sporazumevanje najdemo pod Jezik (jezikoslovje). Dela z vidika vede o jeziku, vključno s fonetiko, filologijo, morfologijo in skladnjo, najdemo pod Jezikoslovje. Dela o filozofskem vidiku jezika najdemo pod Filozofija jezika. Dela o psihološkem vidiku jezika najdemo pod Psiholingvistika.
< Uporabljeno za:
Regionalni jeziki
<< Širši izrazi:
Glej tudi gesla za posamezne jezike ali skupine jezikov, npr. Slovenščina; Praslovanščina; Indoevropski jeziki, Glej tudi gesla vrste "Jeziki ([Ime države ali širšega zemljepisnega območja])", npr. Jeziki (Indija); Jeziki (Evropa)
Viri: Jeziki: evropsko jezikovno priznanje, Socrates, Leonardo da Vinci / avtorji Majda Širok et al., 2006
RAMEAU: Langues
UDK: 81
SGC-ID = 9777512
Vpis:  22.10.2010
Poišči povezane bibliografske zapise