UP - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo European Journal of Medicinal Chemistry za leto 2013

Leto 2013
Naslov serijske publikacije European Journal of Medicinal Chemistry
ISSN 0223-5234/1768-3254
Faktor vpliva 1.887
Država Netherlands

Uvrstitve Science Edition (SE)

3002 3004 1605
Drug Discovery Pharmacology Organic Chemistry
Uvrstitev 8/170 17/323 9/166
Četrtina 1 1 1
IFx 0.843 0.839 0.937
IFmax 1. četrtine 6.277 6.512 12.105
IFmin 1. četrtine 1.076 1.100 1.133
IFmax 2. četrtine 1.075 1.095 1.115
IFmin 2. četrtine 0.743 0.798 0.780
IFmax 3. četrtine 0.733 0.796 0.777
IFmin 3. četrtine 0.395 0.309 0.487
IFmax 4. četrtine 0.393 0.299 0.479
IFmin 4. četrtine 0.038 0.006 0.005
ID=212537 Kreiran null
100 a2013cEuropean Journal of Medicinal ChemistryeNetherlandsj1.887
200 e0223-5234
210 a1768-3254
300 c3002dDrug Discoveryu8/170x0.843y1.076z6.2770116.27721.07631.07540.74350.73360.39570.39380.038
300 c3004dPharmacologyu17/323x0.839y1.100z6.5120116.51221.10031.09540.79850.79660.30970.29980.006
300 c1605dOrganic Chemistryu9/166x0.937y1.133z12.10501112.10521.13331.11540.78050.77760.48770.47980.005