UP - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo BMJ Open za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije BMJ Open
ISSN 2044-6055
Faktor vpliva 1.307
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

2700
General Medicine
Uvrstitev 74/631
Četrtina 1
IFx 0.780
IFmax 1. četrtine 21.359
IFmin 1. četrtine 0.925
IFmax 2. četrtine 0.920
IFmin 2. četrtine 0.545
IFmax 3. četrtine 0.545
IFmin 3. četrtine 0.237
IFmax 4. četrtine 0.237
IFmin 4. četrtine 0.001
ID=353779 Kreiran null
100 a2019cBMJ OpeneUnited Kingdomj1.307
200 e2044-6055
300 c2700dGeneral Medicineu74/631x0.780y0.925z21.35901121.35920.92530.92040.54550.54560.23770.23780.001