UP - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Natural Language Engineering za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Natural Language Engineering
ISSN 1351-3249/1469-8110
Faktor vpliva 1.159
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

1702 1712
Artificial Intelligence Software
Uvrstitev 144/353 214/512
Četrtina 2 2
IFx 1.365 1.356
IFmax 1. četrtine 18.434 18.434
IFmin 1. četrtine 1.649 1.604
IFmax 2. četrtine 1.646 1.602
IFmin 2. četrtine 1.004 1.047
IFmax 3. četrtine 1.003 1.044
IFmin 3. četrtine 0.521 0.552
IFmax 4. četrtine 0.521 0.550
IFmin 4. četrtine 0.021 0.021

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1203 3310
Language and Linguistics Linguistics and Language
Uvrstitev 183/765 199/827
Četrtina 1 1
IFx 0.831 0.837
IFmax 1. četrtine 4.500 11.757
IFmin 1. četrtine 1.123 1.128
IFmax 2. četrtine 1.115 1.125
IFmin 2. četrtine 0.699 0.693
IFmax 3. četrtine 0.696 0.692
IFmin 3. četrtine 0.360 0.361
IFmax 4. četrtine 0.359 0.360
IFmin 4. četrtine 0.001 0.001
ID=381153 Kreiran null
100 a2020cNatural Language EngineeringeUnited Kingdomj1.159
200 e1351-3249
210 a1469-8110
300 c1702dArtificial Intelligenceu144/353x1.365y1.004z1.64602118.43421.64931.64641.00451.00360.52170.52180.021
300 c1712dSoftwareu214/512x1.356y1.047z1.60202118.43421.60431.60241.04751.04460.55270.55080.021
400 c1203dLanguage and Linguisticsu183/765x0.831y1.123z4.5000114.50021.12331.11540.69950.69660.36070.35980.001
400 c3310dLinguistics and Languageu199/827x0.837y1.128z11.75701111.75721.12831.12540.69350.69260.36170.36080.001