UP - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Bioscience Reports za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Bioscience Reports
ISSN 0144-8463/1573-4935
Faktor vpliva 0.864
Država Netherlands

Uvrstitve Science Edition (SE)

1303 1312 1304 1307
Biochemistry Molecular Biology Biophysics Cell Biology
Uvrstitev 212/425 223/388 57/130 167/283
Četrtina 2 3 2 3
IFx 1.014 1.205 0.860 1.218
IFmax 1. četrtine 7.197 14.535 3.394 14.535
IFmin 1. četrtine 1.217 1.331 1.094 1.306
IFmax 2. četrtine 1.210 1.312 1.090 1.302
IFmin 2. četrtine 0.860 0.961 0.797 0.968
IFmax 3. četrtine 0.859 0.958 0.794 0.966
IFmin 3. četrtine 0.581 0.694 0.577 0.668
IFmax 4. četrtine 0.580 0.692 0.563 0.663
IFmin 4. četrtine 0.018 0.021 0.010 0.059
ID=381162 Kreiran 10.09.2021 SNIP::IZUM
100 a2020cBioscience ReportseNetherlandsj0.864
200 e0144-8463
210 a1573-4935
300 c1303dBiochemistryu212/425x1.014y0.860z1.2100217.19721.21731.21040.86050.85960.58170.58080.018
300 c1312dMolecular Biologyu223/388x1.205y0.694z0.95803114.53521.33131.31240.96150.95860.69470.69280.021
300 c1304dBiophysicsu57/130x0.860y0.797z1.0900213.39421.09431.09040.79750.79460.57770.56380.010
300 c1307dCell Biologyu167/283x1.218y0.668z0.96603114.53521.30631.30240.96850.96660.66870.66380.059