UP - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Acta Chimica Slovenica za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Acta Chimica Slovenica
ISSN 1318-0207/1580-3155
Faktor vpliva 0.603
Država Slovenia

Uvrstitve Science Edition (SE)

1600
General Chemistry
Uvrstitev 293/524
Četrtina 3
IFx 0.928
IFmax 1. četrtine 12.197
IFmin 1. četrtine 1.084
IFmax 2. četrtine 1.080
IFmin 2. četrtine 0.676
IFmax 3. četrtine 0.676
IFmin 3. četrtine 0.372
IFmax 4. četrtine 0.371
IFmin 4. četrtine 0.002
ID=390537 Kreiran null
100 a2020cActa Chimica SlovenicaeSloveniaj0.603
200 e1318-0207
210 a1580-3155
300 c1600dGeneral Chemistryu293/524x0.928y0.372z0.67603112.19721.08431.08040.67650.67660.37270.37180.002