Помощ

  Увод в COBISS+

  Преглед

  На всяка страница от COBISS+, в дясната част на лентата с менютата, се намира прозорецът Помощ, който можете да отворите като кликнете върху бутона Помощза съответния модул, в който се намирате. За да прегледате цялото съдържание можете да използвате индекса в дясната част на екрана. Търсене в рамките на помощното съдържание е възможно и чрез комбинация от клавишите CTRL + F. При преглед, в долния десен ъгъл на екрана се показва стрелка, насочена нагоре, която Ви връща към началната страница на съдържанието.

  Ако Ви е необходимо незабавно съдействие от специалист, можете да използвате опцията Помощ на живо от падащият списък с опции на прозореца Помощ.

  Какво е COBISS+ ?

  COBISS+ осигурява на библиотеките и техните потребители онлайн достъп до следните бази данни:

  • споделена библиографска/каталожна база данни COBIB – своден каталог на българските библиотеки, които участват в системата COBISS
  • локални бази данни – каталозите на отделните български библиотеки, които участват в системата COBISS
  • други бази данни в системата COBISS – достъп до информация в специализирани бази данни, които са част от системата COBISS
  • други информационни източници – чуждестранни и български специализирани бази данни

  COBISS+ е предназначен за всички категории потребители: научни работници, ученици, студенти, родители, университетски преподаватели, пенсионери… т.е. за всички, които търсят информация или материали, включително електронни ресурси, които са на разположение в българските библиотеки.

  Изберете начин на търсене според Вашите изисквания

  В споделената библиографска/каталожна база данни COBIB, в локалните бази данни на библиотеките и в другите бази данни може да се използва една от следните възможности за търсене:

  1. Основно търсене – въведете дума или израз и кликнете върху бутона НАМЕРИ, за да получите резултатите от търсенето.
  2. – използвайте формата за търсене; изберете полетата за търсене, които могат да се комбинират чрез логически оператори.
  3. Сложно търсене – съставете собствено запитване със правилен синтаксис за търсене, което от своя страна изисква добре да познавате структурата на библиографските записи.

  Изберете най-подходящият за Вас начин на търсене. Основното търсене е предназначено за общи запитвания. В разширеното и сложно търсене, чрез създаване на по-конкретни запитвания, можете да стесните обхвата на намерените резултати. Допълнителна информация за начините на търсене можете да намерите в глава "Търсене".

  Какви материали можете да търсите?

  Записите в библиографската/каталожната база данни на системата COBISS са създадени от библиотекари. Основните видове материали, които може да търсите са:

  • книги
  • периодични издания
  • статии
  • звукозаписи
  • видеозаписи
  • филми
  • картографски материали
  • нотирана музика (печатна и ръкописна)
  • графика
  • триизмерни артефакти и предмети
  • компютърни файлове
  • публични изяви - събития

  Материалите могат да бъдат на хартиен или електронен носител. В записите може да бъде включен и линк към пълния текст на съответния материал.

  Вход в COBISS+1

  Регистрацията в COBISS+ Ви дава възможност да използвате всички функции на приложението, в това число търсачката и опциите на услугата Моята библиотека за конкретната библиотека, както и опциите на потребителския профил, който предлага различни настройки на потребителския интерфейс.

  Възможни са следните начини на свързване:

  • COBISS AAI – свързване, базирано на услугата Моята библиотека (получавате потребителско име и парола в съответната библиотека)
  • ArnesAAI – свързване, подходящо за студенти, ученици и учители, участващи във Федерацията ArnesAAI
  • Google – свързване за потребители, които биха желали да се регистрират чрез своя акаунт в Google+
  • Facebook – свързване за потребители, които които биха желали да се регистрират чрез своя акаунт във Facebook
  • e-mail – свързване, въз основа на посочен от потребителя електронен адрес

  Ако не сте свързани с COBISS+, ще бъдат активни само функциите на основното търсене, ограничени в рамките на текущата сесия на потребителя.

  Какво е новото в COBISS+

  Новата версия на COBISS+ предоставя много нови функции, които ще помогнат на потребителите при търсенето на информация и материали за научни изследвания, образователна, извънкласна и обща употреба. Някои основни нововъведения са:

  • напълно обновен графичен интерфейс, адаптиран и за мобилни устройства (смартфони, таблети и т.н.)
  • поддръжка на настройките на персоналния интерфейс и постоянно съхранение на данните в потребителския профил Моят COBISS (напр. съхраняване на запитванията за търсене и библиографските записи и т.н.)
  • възможност за свързване чрез различни ID (напр. с данните за влизане във Вашия профил в Google+)
  • помощ за унифицирана идентификация на потребителя във федерациите COBISS AAI и ArnesAAI
  • възможност за свързване на услугите на Моята библиотека с услугите на профила Моят COBISS
  • възможност за търсене в няколко библиотеки едновременно
  • помощ при изпълнение на запитванията за търсене (аспектно ограничаване, стеминг, функция за автоматично приключване)

  По-долу можете да намерите подробно описание на всички модули и функционалности.

  Допълнителна помощ, предложения и информация

  За допълнителна помощ, предложения и информация, моля изпратете ни e-mail.

  Интерфейс и достъп до него

  Има ли ограничения за разрешение?

  COBISS+ е свободно достъпен за всички потребители.

  Всички потребители могат да търсят без ограничения в сводния каталог на българските библиотеки COBIB (настройка по подразбиране), в локалните бази данни на отделните библиотеки и в повечето други бази данни. Търсенето е ограничено само в някои чужди бази данни поради наличието на лицензирани споразумения с доставчиците, които изискват упълномощено потребителско име за вход.

  COBISS+ дава възможност за търсене и преглед на библиографските записи на материалите. Записите могат да съдържат връзки към пълния текст на документа или други услуги (напр. електронни ресурси) извън платформата COBISS+. Тези услуги могат да имат ограничения, основани на договорни споразумения между доставчика на услугите и библиотеката, която предоставя тези услуги на своите потребители. За достъп до лицензираните услуги се изисква утвърдена потребителска регистрация.

  Настройки на уеб браузъра

  COBISS+ поддържа много уеб браузъри. Вие можете да промените външния вид на интерфейса като промените някои от настройките на уеб браузъра.

  Промяна на размера на текста

  Размерът на текста, показан в COBISS+ (включително навигацията) може да се променя директно в браузъра.

  Firefox
  • Отворете менюто на функцията Изглед и изберете една от опциите в падащото меню на функцията Увеличаване.
  • За да увеличите размера на текста натиснете CTRL и +, за да го намалите - натиснете CTRL и - .
  • За да възстановите размера на текста по подразбиране, натиснете едновременно CTRL и 0.
  Google Chrome
  • Натиснете бутона Контрол на настоящата страница и изберете една от опциите в менюто на функцията Увеличаване на текста.
  • За да увеличите размера на текста натиснете CTRL и +, за да го намалите - натиснете CTRL и -.
  • За да възстановите размера на текста по подразбиране, натиснете едновременно CTRL и 0.
  Промяна на цвета на текста, фона и връзките

  Браузърът предлага инструменти за промяна на цвета на текста и фона при разглеждане на отделни уеб страници. Тази опция е особено полезна в случаите когато някои комбинации от цветове затрудняват четенето и може да се прилага при необходимост от промяна на настройките по подразбиране за стиловете. Основните браузъри, които се поддържат от COBISS+ предлагат следните опции:

  Firefox
  1. Отворете менюто с инструментите.
  2. Изберете Опции.
  3. Натиснете бутона Цветове в раздела Съдържание.
  4. Премахнете отметката в квадратчето Използване на системни цветове.
  5. Изберете желания от Вас цвят.
  6. Премахнете отметката в квадратчето Разреши на страниците да избират свои собствени цветове… и натиснете OK .
  Google Chrome
  1. Кликнете върху иконата на менюто ...(три точки) в горния десен ъгъл на прозореца на браузъра.
  2. Кликнете върху Настройки.
  3. Кликнете върху връзката Покажи разширените настройки в долната част на страницата.
  4. Кликнете върху връзката Добави допълнителни възможности за достъп в долната част на страницата.
  5. Прегледайте и изберете възможните разширения за достъп на Chrome.

  Речник на термините

  ArnesAAI
  Инфраструктура за автентичност и оторизация, която дава възможност за единен вход за различни услуги (включително вход в COBISS+). За повече информация, моля посетете: https://aai.arnes.si/.
  База данни
  Библиографска база данни (каталог). В COBISS+ можете да търсите в сводната библиографска база данни/каталог, в локалните бази данни на библиотеките и други специализирани бази данни.
  Библиографски запис
  Електронен запис за съдържанието и формата на материала и основна единица на библиотечните каталози. Резултатите при търсене в COBISS+ са библиографски записи.
  Пълен текст
  Пълен текст на произведение, документ или публикация.
  COBIB
  Споделена библиографска база данни/каталог; осигурява достъп до сводния каталог на българските библиотеки, които участват в системата COBISS.
  COBISS
  Акроним на Кооперирана онлайн библиографска система и услуги.
  COBISS.Net
  Платформа на националните библиотечно-информационни системи в Словения, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора, България и Албания. За повече информация, моля посетете: http://www.cobiss.net.
  COBISS+
  Новата версия на приложението COBISS/OPAC.
  COBISS AAI
  Инфраструктура за автентичност и оторизация, която дава възможност за единен вход за различни библиотечно-информационни услуги чрез потребителско име и парола, които получавате в съответната библиотека.
  COLIB
  База данни на българските библиотеки, участващи в системата COBISS.
  COMARC
  Формат за библиографски запис.
  Локални бази данни
  Каталози на библиотеките, участващи в системата COBISS.
  Моят COBISS
  Потребителски профил в приложението, което свързва потребителските профили в услугата Моята библиотека и осигурява потребителските настройки на интерфейса и други приспособления.
  Моята библиотека
  Потребителски профил на регистриран читател в определена библиотека. Предоставя възможност за преглед на заетите материали, за удължаване на срока за заемане и други онлайн библиотечни услуги. За по-подробно описание виж глава Моята библиотека.
  OPAC
  Акроним на Open Public Access Catalog.

  Търсене

  Избор на база данни

  Търсите конкретна книга в една от библиотеките и бихте желали да знаете дали е възможно да я заемете. Или търсите материал от определена област (напр. икономика) и искате да разберете коя е най-близката до Вас библиотека, в която той е на разположение. Също така се интересувате дали пълният текст на статията, електронната книга и т.н. са достъпни онлайн.

  Когато търсите, изберете набор от бази данни, които ще Ви предоставят най-подходящите резултати с оглед на Вашите нужди и предпочитания.

  Кои бази данни са достъпни?

  В COBISS+ можете да търсите в:

  • споделената библиографска база данни/каталог COBIB
  • локални бази данни
  • други бази данни
  COBIB споделена библиографска база данни/каталог

  Търсенето в споделената библиографска база данни COBIB Ви дава възможност да намирате данни в сводния каталог на българските библиотеки. Споделената библиографска база данни COBIB е зададена по подразбиране. Процесът на търсене в библиотечните каталози се осъществява като кликнете върху опцията Търсене от лентата с менюто и след това от падащия списък изберате опцията в библиотеките . Резултатите от търсенето съдържат информация за данни от фонда и данни за наличност на материала в библиотеките.

  Тази база данни се използва предимно за общи запитвания. Търсенето в COBIB е много практично, дори и когато се прави запитване за статии. Още...

  Локални бази данни

  Процесът на търсене в библиотечните каталози се осъществява като кликнете върху опцията Търсене от лентата с менюто и след това от падащия списък изберате опцията в библиотеките.

  В каталога на определена библиотека можете да търсите като изберете желаната библиотека от падащия списък в прозореца на формата за търсене "Библиотеки". Библиотеката може да бъде избрана също така и чрез въвеждане на нейния акроним, наименование, отдел или местоположение. Можете да изберете няколко библиотеки, което Ви дава възможност да търсите в няколко каталога едновременно. Всяка библиотека може да бъде премахната от комплекта каталози за търсене като кликнете върху x, който се намира в дясната страна на библиотеката.

  В профила Моят COBISS можете да дефинирате търсене на определени каталози като стойност по подразбиране.

  Други бази данни1

  Процесът на търсене в другите бази данни се осъществява като кликнете върху опцията Търсене от лентата с менюто и след това от падащия списък изберате опцията в други бази данни.

  Имате възможност да избирате от следните бази данни:

  • COLIB – данни за библиотеките в България. Още...
  • CONOR – контролен файл за имена на лица и наименования на колективни органи. Още...
  • SGC – основен списък на предметните рубрики в COBISS.
  • CORES – продължаващи издания: редактори и други.
  • ELINKS – Електронни издания с библиографски записи в COBIB.
  Други информационни източници1

  Процесът на търсене в другите информационни източници се осъществява като кликнете върху опцията Търсене от лентата с менюто и след това от падащия списък изберете опцията в други информационни източници.

  Имате възможност да избирате от следните бази данни, интегрирани в системата COBISS :

  • JCR – импакт фактор за продължаващи издания, включени в Journal Citation Reports.
  • SNIP – импакт фактор за продължаващи издания, включени в Source Normalized Impact per Paper.
  • DOM/UKM – локална база данни за краезнание UKM.
  • ZAL/ISBN – Български издателства.

  Основно търсене

  1. От прозореца за търсене в Поле за търсене въведете една или повече думи.
  2. Изберете каталозите на библиотеките, в които желаете да търсите; по подразбиране е дефинирано търсене в сводния каталог COBIB.
  3. Изберете вида на материала, ако е необходимо; по подразбиране е дефинирано търсене във всички видове материали.
  4. Започнете търсенето като натиснете клавиша Enter или кликнете върху бутона НАМЕРИ.

  Пример:

  • в полето за търсене въведете следните думи: роулинг хари потър
  • изберете вида на материала от падащия списък в дясно, напр. книги

  Попаденията при търсенето се сортират по релевантност. Тези с най-голяма степен на релевантност са в началото на списъка.

  Прегледайте резултатите от търсенето. Когато кликнете върху избран резултат ще се отвори запис с подробни данни за материала.

  Какво трябва да знаем за основното търсене?

  В основния режим на търсене можете да използвате термини за търсене на всички данни, дори и резюмета. Това е най-често използваният начин на търсене; използва се особено в случаите когато не знаем точните данни(напр. заглавие, автор и т.н.).

  Ако използвате повече от един термин за търсене, търсачката намира всички посочени термини за търсене в един и същи запис.

  Избор на термини за търсене

  При търсенето на информация решаващ е правилният избор на термини за търсене. Когато не сте напълно сигурни за данните, започнете с основни термини. Например: Ако се интересувате от болести, причинени от кърлежи, но не знаете техните названия, въведете:

  Пример: болест

  В повечето случаи само един термин не е достатъчен за откриване на релевантни попадения и затова трябва да въведете:

  Пример: *болест кърлеж *

  Добавянето на термини ограничава търсенето, но в много случаи изключва важни резултати от списъка с попаденията. Поради това използвайте по-точни (прецизни) термини за търсене, които ще откриете при прегледа на най-релевантните попадения.

  Пример: лаймска болест

  При основното търсене по-добри резултати се получават, когато се използват ключови думи вместо естествен език.

  Пример: Болест кърлеж е по-подходящ термин за търсене от болест, причинена от кърлежи.

  Използване на малки и главни букви

  При въвеждането на термин за търсене може да се използват малки и главни букви, тъй като това не се отразява на търсенето. Получават се едни и същи попадения за:

  Пример: oscar wilde or Oscar Wilde or OsCaR WiLdE

  Логически оператор "И"

  Между термините за търсене по подразбиране се използва логическия оператор И. Това означава, че попаденията трябва да съдържат всички думи от термина за търсене. В термините за търсене съюза "и" се разглежда като равностойна на останалите думи в заглавието, резюмето или навсякъде в библиографския запис.

  Морфологично отсичане/маскиране/ на думите

  Когато желаете да включите всички форми на думата (напр.кърлеж, кърлежи, кърлежа, и т.н.), пресечете я със звездичка *. Този знак замества всеки низ от знаци.

  Пример: болест кърлеж*

  За отсичане/маскиране/ на думите може да се използва също така и знака %, който може да замества само една буква или знак. Изразът за търсене може да съдържа няколко знака%.

  Пример: кър%еж

  Попаденията ще съдържат и думи подобни на кърлеж.

  Със знаците* и % могат да се маскират отделни думи както в началото, така и в средата и в края.

  Стеминг на думите

  Стемингът е начин за ограничаване на термина за търсене. Търсачката извършва автоматично търсене въз основа на корена на думата, включително и всички форми на окончанията. Този процес технически е много близък до ограничаването със символа * , с изключение на това, че търсачката извършва автоматично ограничаване на термина за търсене от корена на думата към неговите производни.

  Пример: автомобил

  Като резултат ще получите също така и думи по темата автомобилизъм.

  Стемингът се прилага само за български думи.

  Търсене по израз

  Когато желаете да търсите конкретен израз, заградете го в кавички:.

  Пример: "да бъдеш или да не бъдеш"

  При търсенето по израз поподенията са всички записи, в които думите в кавички са една до друга и в една и съща последователност. При основното търсене този начин на търсене се различава от търсенето по израз при разширеното или сложното търсене, където то се извършва по точния низ от знаци(с изключение на някои служебни символи, които се пропускат). Всяка дума от израза може да се маскира морфологично.

  Функция за автоматично довършване

  Когато въведете Вашето запитване в прозореца за търсене, функцията за автоматично довършване автоматично Ви предлага допълнителни термини за търсене, които могат да помогнат за по-бързо намиране на информацията от Вашето запитване.

  Пример: *Европейска конв *

  Търсачката предлага възможни допълнителни термини за търсене като Европейска конвенция за правата на човека, и др.

  Ако потвърдите предлаганото съдържание за търсене, то ще бъде въведено автоматично в прозореца за търсене.

  Разширено търсене

  При търсене на материали можете да съставите възможно най-точно запитване с оглед на Вашите нужди.

  1. Въведете термин(и)за търсене в полето за търсене. От падащото меню в лявата колона изберете категорията, която желаете да ползвате за ограничаване на търсенето.
  2. При търсене в няколко полета едновременно, трябва да въведете термини за търсене и в другите полета. От падащото меню в лявата колона изберете категорията, която желаете да ползвате за ограничаване на търсенето.
  3. При търсене в няколко полета едновременно, трябва да изберете правилните логически оператори (И, ИЛИ, И НЕ) от падащото меню в дясната колона.
  4. Изберете каталога на библиотеките, в които желаете да търсите.
  5. Ако е необходимо изберете вида на материала, езика или ограничете търсенето до материали с електронен достъп.
  6. Започнете търсенето като кликнете върху бутона НАМЕРИ.

  Пример:

  • Заглавие: вино* ИЛИ
  • Заглавие: технолог* И
  • Година на публикуване: 198*

  В резултат на търсенето са намерени записи, издадени след 1980 г., в заглавието на които има думи, започващи с "вино" или "технолог", напр.книгата със заглавие "Съвременни технологични тенденции в световното винопроизводство:Материали от науч.конф., 12-13.02.1982", издадена през 1982 г.

  По подразбиране е дефинирано търсене по думи, но в отделни полета може да се търси по израз с използване на кавички.

  Търсенето по Ключови думи дава възможност да се търси във всички индексирани полета на библиографския запис.

  Някои полета за търсене съдържат падащо меню с възможност за избор на ограничение за търсенето, напр. език.

  Използване на логически оператори

  Термините за търсене могат да се съчетават с използването на логическите оператори И, ИЛИ, И НЕ.

  ОператорПопадения при търсенето
  Изаписи, които съдържат всички термини, присъединени с оператора И (Ако Вие не го поставите, той се изпълнява автоматично, тъй като е оператор, дефиниран по подразбиране.)
  ИЛИзаписи, които съдържат поне един от термините за търсене
  И НЕзаписи, които съдържат първия термин за търсене, но не съдържат термин за търсене, въведен след този оператор

  Когато използвате логическите оператори, трябва да вземете пред вид реда на изпълнението. В разширеното търсене, действията в полетата за търсене се изпълняват отгоре надолу. Тъй като логическият оператор ИЛИ е особено чувствителен, препоръчително е да го използвате в началото на Вашата заявка за търсене.

  Търсене по дума и по израз

  Търсене по дума

  При търсенето по дума мястото на думите в записа не е от значение (напр. в заглавието, в името на автора, на издателя и т.н.). Между думите може да се поставя всякакъв препинателен знак или да се оставя интервал.

  Пример:

  • Ключови думи: milton, john or john milton (Търсенето открива записи с думите John и Milton в целия запис.)

  При търсенето по дума не се изисква определена последователност на думите.

  Пример:

  • Заглавие: * история, българия* или българия, история (Попаденията при търсенето включват и материали със заглавия История на комунизма в България и Татарите в България - общество, история и култура.
  Търсене по израз

  При търсенето по израз може да се търси по цял израз, заграден в кавички. Отсъствието на кавички автоматично включва търсенето по дума.

  Пример:

  • Заглавие: "нощем с белите коне" (Търсенето открива запис за материала със заглавие Нощем с белите коне.)

  Морфологично пресичане

  Отделни думи или изрази могат да се съкращават със символа за морфологично пресичане * (може да замества произволен брой знаци) или % (може да замества само един знак).

  Пример:

  • Ключови думи: relativ*

  Търсенето открива записи, съдържащи думи, които започват с relativ.

  Пример:

  • Автор: "браун, д*"

  Търсенето открива записи на материали от автори с фамилно име Браун и собствено име, което започва с Д, напр. Браун, Дан; Браун, Джеймс и др.

  Пример:

  • Заглавие: "*народни приказки"

  Търсенето открива записи на материали, чиито заглавия завършват с израза народни приказки.

  Отделните думи могат да бъдат морфологично пресечени със знаците* и % , поставени в началото, в средата или в края.

  Имена на лица

  В полетата за имена на автори или за имена, използвани като предмети, имената на лицата се инвертират – фамилното име е на първо място, следвано от едно или повече собствени имена. Фамилното име се отделя от собственото със запетая и интервал. Когато се търси по израз, името трябва да се въвежда в следната форма: фамилно име, собствено име. Тъй като понякога към името в полетата за имена на автори или за имена, използвани като предмети са добавени години на раждане или смърт или и двете, препоръчително е изразът да завършва със знака * (символ за морфологично пресичане).

  Пример:

  • Автор: "рясков, марко*"

  Търсенето открива записи с различни версии в полето за име на автора: Рясков, Марко и Рясков, Марко Илиев, 1883–1972.

  Пунктуация и др.

  При търсенето по израз винаги въвеждайте израза с точните препинателни знаци, апострофи, тирета и др.

  Пример:

  • Заглавие: "песен, любов, свобода"

  Търсенето открива материала със заглавие Песен! Любов! Свобода! : 160 години от рождението на Христо Ботев.

  Това не се отнася до служебните символи (, ), *, %, :, [, ], <, >, = и #. Когато тези символи са в средата на термина за търсене - заместете ги с интервал, а когато са в началото или в края – ги пропуснете.

  Диакритични знаци и особени букви

  Термините могат да се въвеждат с или без диакритични знаци (попаденията ще бъдат едни и същи). Трябва, обаче, да бъдете последователни при тяхното използване или пропускане. Вместо знака þ (thorn) използвайте низът "th". Вместо знака ð (eth) използвайте знака đ.

  Примери:

  • Автор: župančič или zupancic, но не zupančič"
  • Ключови думи: karađorđević или karadordevic, но не karađordevic
  • Автор: Yrsa Sigurðardóttir или Yrsa Sigurdardottir но не Yrsa Sigurđardóttir

  Членуване

  При търсенето по израз, членът поставен в началото на заглавието (a, the, die, l, le, la, и др.) може да се пропусне.

  Пример:

  • Заглавие: "lord of the rings"Търсенето открива материала със заглавие The Lord of the Rings: Popular culture in global context

  Ключови думи

  Търсенето по ключови думи дава възможност да се търси по дума, израз или съчетание от двете. Изразите трябва да се заграждат с кавички.

  Пример:

  • Ключови думи: спасител*, селинджър

  Търсенето открива записи, съдържащи думата Селинджър и всички думи, които започват със спасител, напр. записи за романа със заглавие Спасителят в ръжта и името на Джеръм Дейвид Селинджър.

  Пример:

  • Ключови думи: "край вълтава", раковски

  Наред с другите записи, търсенето открива запис за сборник от стихотворения на чешки поети със заглавие "Край Вълтава", преведени от Вътю Раковски.

  Търсене по обхват

  Търсенето по обхват се използва за намиране на годината/те на публикуване на издание от определен хронологичен период, както и за цифрово търсене. В полето за търсене въведете две стойности в хронологичен ред, разграничени с двуеточие.

  Пример:

  • Година на публикуване: 1994:2000

  Търсенето открива всички публикации, издадени през периода от 1994 до 2000 година.

  Сложно търсене

  Сложното търсене дава възможност за съставяне на точно определено търсене с помощта на индекси (префикси и суфикси) в комбинация с логически и контекстуални (позиционни) оператори. Предназначено е за напреднали потребители, които са добре запознати със структурата на библиографските записи.

  1. Въведете търсенето в прозореца Търсене.
  2. Изберете каталога на библиотеките, в които желаете да търсите.
  3. Ако е необходимо, изберете вида на материала, или ограничете търсенето само за електронни ресурси.
  4. Започнете търсенето като кликнете върху бутона НАМЕРИ.

  Съставяне на запитването за търсене

  В сложното търсене може да се търси с основен индекс или с допълнителни индекси.

  Търсене с основен индекс

  Когато се търси с основен индекс се търси по ключови думи. В прозореца за търсене въведете една или повече думи и ако е необходимо използвайте логически или контекстуални (позиционни)оператори. Ако не въведете никакви оператори, в търсенето се включва дефинираният по подразбиране оператор И.

  Въведете запитването в следната форма: [термин за търсене] [оператор] [термин за търсене] ...

  Примери:

  • планинско земеделие
  • земеделие AND планинско
  • индукционни електротермични устройства*
  • хари потър философският камък
  • планетата земя енциклопед*

  Към създаденото в тази форма запитване, може също така да се добавят суфикси, за да се ограничи търсенето по думи. Въведете търсенето в следната форма: [термин за търсене]/[суфикс] [оператор] [термин за търсене]/[суфикс] ...

  Примери:

  • планинско/TI AND земеделие/TI
  • (планинско AND земеделие)/TI
  • песни (n) народни
  • (песни (n) народни)/KW
  Търсене с допълнителни индекси

  Запитването може да се състави и чрез въвеждане на префикс за търсене, последван от знак за равенство и термин за търсене: [префикс за търсене]=[термин за търсене] или в комбинация с оператори: [префикс за търсене]=[термин за търсене] [оператор] [префикс за търсене]=[термин за търсене] ...

  Примери:

  • TI=молекулярна генетика OR DU=молекулярна генетика в медицината
  • AU=дарабонт* AND TI=изкуплението шоушенк
  • AU=толстой* AND TI=анна каренина AND LA=rus
  Комбинирано търсене с основен индекс и допълнителни индекси

  Възможно е, също така, комбинирано търсене с основен и допълнителен индекс.

  Примери:

  • Виктория AND Холт/AU
  • българска AND планина/TI
  • джеймс/AU AND беглец
  • дума/TI AND биогр* AND bul
  • TI=ганди AND стоилов*/PU AND портрет

  Списък на префикси и суфикси за сложно търсене

  Списък на префикси за търсене

  С използването на префикси за търсене се определя индекса за търсене, който бихте желали да ползвате. По-долу е приложен списък на префиксите за търсене с тяхното значение и съответните примери:

  Име на полетоПрефиксПример за търсенеСписък с кодове
  Автор - име на лицеAU=AU=Хемингуей, Ърн*
  Автор - наимен. на кол. органCB=CB=UNICEF
  Място, свързано с кол.орг.CP=CP=София
  ЗаглавиеTI=TI=История и*
  Оригинално заглавиеTO=TO=History
  СерияCL=CL=Съвременна българска поезия
  Място на изд., разпростр. и др.PP=PP=Пловдив
  Година на публикуванеPY=PY=1973
  Дата на приключванеP2=P2=1982
  ISBNBN=BN=978-954-739-957-0
  ISSN – статияSN=SN=0861-847X
  ISSNSP=SP=1311-9079
  ISSN-LSL=SL=C633-6167
  Всички предметни терминиSU=SU=музика
  Код за роля на лицетоAC=AC=440Report
  Код за съдържаниеCC=CC=j3Report
  Страна/регион на публикациятаCO=CO=itaReport
  Шифър на инст./организ.FC=FC=110*Report
  Език на текстаLA=LA=czeReport
  Код за жанрLC=LC=a4Report
  Език на оригиналаLO=LO=jpnReport
  Код за предназначениеTA=TA=bReport
  Типология на докум./произв.TD=TD=1.04Report
  УДК за търсенеUC=UC=331.56Report
  Ключови думиKW=KW=археоло*
  Ключови думиархеоло*

  Списък на суфикси за търсене

  При търсене по основен индекс, т.е. търсене по думи, към думите можете да добавите суфикси за търсене, за да ограничите търсенето до индивидуален индекс. По-долу е приложен списък на суфиксите за търсене с тяхното значение и съответните примери:

  Име на полетоСуфиксПример за търсене
  Анотация или резюме/ABматемат*/AB
  Автор - име на лице/AUKafka()Franz/AU/
  Автор - наимен. на кол. орган/CBюрид*()факултет*/CB
  Място, свързано с кол.орг./CPBoston/CP
  Заглавие/TI/български планини/TI
  Оригинално заглавие/TOmusic*/TO
  Серия/CLсъврем*(s)поез*/CL
  Общо означение за материал/GMкаталог*/GM
  Всички предметни термини/SUбизнес/SU
  Ключови думи – NUK/GEелектр* ресурс/GE
  Забележки/NTиме/NT
  Наименование на производителя/NMекспрес*/nm
  Място на производство/PMСтара*/PM/PM
  Място на изд., разпростр. и др./PP(Монтана/PP

  Списъкът с всички префикси и суфикси, използвани в COBISS+ е публикуван тук.

  Използване на логически оператори

  За разлика от разширеното търсене, в сложното търсене логическите оператори се въвеждат на английски:

  ОператорЗначениеРезултати от търсенето
  ANDandзаписи, които съдържат и двата или всички термини, присъединени с оператора AND
  ORorзаписи, които съдържат поне един от изброените термините за търсене
  NOTand notзаписи, които съдържат първия термин за търсене, но не съдържат термина за търсене, който е въведен след оператора NOT

  Примери:

  • кучета OR котки
  • пътешествия AND пътеводители
  • журналистика NOT телевиз*

  Използване на контекстуални (позиционни) оператори

  При търсене в определен запис, контекстуалните (позиционни) оператори дефинират относителна близост между думите в термина за търсене. Могат да се използват и в комбинация със суфикси за търсене.

  NEAR (N)

  Двата термина за търсене не са в определена последователност един спрямо друг.

  Пример: евтимий (N) патриарх

  Терминът за търсене е патриарх Евтимий и Евтимий, патриарх.

  nNEAR (nN)

  Двата термина за търсене не са в определена последователност един спрямо друг, между тях може да има максимум "n" думи.

  Пример: разходи (1N) ползи

  Терминът за търсене е, напр. разходи и ползи, ползи и разходи, разходи-ползи, разходи/ползи.

  Последователност на прилагане на операторите

  Логическите оператори се прилагат винаги в определена последователност. Последователността на операциите е:

  1. скоби
  2. контекстуални оператори
  3. NOT
  4. AND
  5. OR

  Последователността може да се промени с използване на скоби, както е показано в следващият пример.

  Пример: ((море OR въздух) and замърс*) NOT реки

  Програмата първо намира записите, които съдържат думите море или въздух, и след това от тях избира само записите, които съдържат и думата замърс и накрая отстранява всички записи, съдържащи думите реки.

  Търсене по обхват

  Търсенето по обхват се използва за намиране на годината/те на публикуване на издание от определен хронологичен период, както и за цифрово търсене. Въведете две стойности в хронологичен ред и ги разграничете с двуеточие.

  Пример: PY=1994:2000

  Търсенето открива всички публикации, издадени през периода от 1994 до 2000 година.

  Ограничаване на запитването и фасетна навигация

  При извършване на операции за търсене можете да ограничите запитването по вид на материала, език и електронен достъп.

  Фасетната навигация е специален вид ограничение, което се използва когато процесът на търсене е приключил. Получените резултати могат да бъдат допълнително ограничени чрез избиране на отделни аспекти.

  Ограничаване по вид на материала

  В основното търсене можете да ограничите вида на материала като го изберете от падащият списък, който се намира в дясната част на прозореца за въвеждане на термините за търсене.

  В разширеното и сложното търсене, падащият списък за ограничаване по вид на материала се намира под формата за търсене.

  Търсенето може да се ограничи по следните видове материали:

  • всички видове материали (+ електронни ресурси)
  • книги
  • вестници, списания и др.
  • статии...
  • електронни книги
  • видеозаписи и филми
  • CD/DVD
  • нотирана музика
  • звукозаписи
  • графични ресурси
  • играчки – предмети
  • публични изяви – събития
  • всички записи

  Ограничението по подразбиране е "всички видове материали (+ електронни ресурси)".

  Ограничаване по език

  В основното търсене, ограничаването по език не е възможно. Можете да използвате аспекта език и след получаване на резултатите от търсенето да го ограничите до материалите с избрания език.

  В разширеното търсене е възможно ограничаването по желан език. За да направите това, изберете съответния език от падащия списък, който се намира под полетата за търсене.

  В сложното търсене, ограничаването по език се извършва с помощта на префикс за търсене LA= или чрез суфикс за търсене /LA.

  Ограничаване по електронен достъп

  Някои записи съдържат данни за наличието на материала в електронен вид в интернет. Те съдържат URL адрес, който показва местоположението на материала. Това означава, че пълният му текст може да бъде достъпен чрез URL връзката. Когато кликнете върху нея, Вие преминавате от COBISS+ към платформата на доставчика на съдържанието. Достъпът до пълния текст на материала зависи от споразумението, сключено между доставчика на съдържанието и библиотеката, която предлага тази услуга на своите потребители.

  При основното търсене не е възможно ограничаване по електронен достъп. В режим на разширено и сложно търсене, тази опция се активира след като изберете функцията Само електронен достъп, която се намира под полетата за търсене.

  Фасетно ограничаване

  След като извършите определено търсене, Вие получавате списък с резултати. От лявата част на списъка се намира фасетно меню, което Ви позволява да видите различни аспекти на текущите резултати. Фасетното меню може да се премества и в дясната част на списъка и дори можете да дефинирате тази настройка по подразбиране във Вашия профил в Моят COBISS.

  Фасетното меню се състои от различни аспекти. Аспектите осигуряват класификация на записите, намерени при търсенето.

  Възможни са следните аспекти:

  • вид на съдържанието
  • вид на материала
  • език
  • целева група
  • автор
  • година на публикуване
  • предмет
  • библиотека – при търсене в няколко библиотечни каталога едновременно
  • отдел – при търсене в каталога на библиотека с отдели

  Стойностите са за отделните аспекти, а цифрата в скобите показва броя на попаденията от последното търсене за избраната стойност на аспекта. Когато кликнете върху стойността на аспекта (напр. електронни книги в аспекта вид на материала), основното запитване се ограничава до избраната стойност. Ако изберете няколко стойности на аспекта, търсенето се ограничава допълнително (напр. наръчник в аспекта вид на съдържанието). Този начин на ограничаване на аспекта Ви доближава повече до желаните резултати. Избраният аспект и съответното ограничение се деактивират с кликване върху синьото кръстче.

  Описание на аспекта Вид на материала:

  Вид на материалаОписание
  Вестници, списанияВестници, списания, монографични серии и други подобни продължаващи издания. Те включват материали, издадени на книжен и електронен носител. Към книжните носители спадат и материалите с едър шрифт (текстът е с едър шрифт за хората с увредено зрение) и тези, издадени на Брайлова азбука за слепи.
  Статии, съставни частиСтатии, участия в конференции, раздели и други съставни части на публикацията. Те включват печатни и електронни издания.
  Електронни ресурсиУеб страници, бази данни, компютърни програми и игри, мултимедийни материали.
  МузикаМузикални звукозаписи на CD, DVD, касети, грамофонни плочи.
  Играчки, предметиБлокчета, пъзели, настолни игри, обучителни материали и други играчки и предмети.
  Публични изяви(събития))Публични изявиИнтелектуални или художествени произведения, които не са публикувани на хартиен носител или онлайн (напр. принос в конференция, концерти, изложби, лекции).
  Картографски материалиПечатни или ръкописни карти, атласи, планове, преписи.
  КнигиКниги, ръкописи, доклади, дипломни работи, дисертации и други монографии. Те включват материали на книжен и електронен носител. Към книжните носители спадат и материалите с едър шрифт (текстът с едър шрифт е за хора с увредено зрение) и тези, издадени на Брайлова азбука за слепи.
  ВидеоматериалиДиапозитиви, диафилми, слайдове.
  МикрофишКарта с миниатюрен запис на текст; за разчитане е необходим микрочетец.
  Нотирана музикаЗаписи на музикални произведения върху петолиние. Включват материали на книжен и електронен носител.
  Графични материалиФотографии, пощенски картички, плакати.
  Изкуствени колекцииБрошури, еднодневки, пощенски картички, снимки, плакати и други материали, обединени около една тема.
  Видеозаписи, филмиФилми на DVD, Blu-ray, видеокасети, филмови ленти.
  МултимедияПубликация от няколко части на различни носители, които се използват едновременно (напр. учебник и CD).
  Визуални материалиВизуални материали, за които не съществуват данни за физическата форма.
  Аудио книгаЗвукозапис на текст на CD, DVD, касета, грамофонна плоча.
  ЗвукозаписНе-музикален аудио запис на CD, DVD, касета, грамофонна плоча.

  Когато няма въведена информация за вид на материала, записът не се включва в аспекта.

  Аспекта вид на съдържанието включва публицистика и фантастика; романите са разделени на социални, приключенски, исторически и военни, криминални, биографични, научна фантастика и др. Този аспект се показва само за печатните и електронните книги. Ако няма въведена информация за съдържанието, записът не се включва в аспекта.

  История на търсенето

  Запитванията за търсене се съхраняват автоматично (последните 100) и могат да бъдат използвани повторно в рамките на сесията на потребителя. Можете да отворите историята чрез кликване върху опцията Търсене в лентата с менюто и от падащият списък изберете История на търсенето . Запитването се извършва автоматично чрез кликване върху заявката за търсене. Можете да зададете броя на търсенията, показани на всяка страница, както и да търсите в този списък. След като приключите с използването на COBISS+, историята на търсенето се изтрива автоматично

  Ако желаете трайно да съхраните използваните заявки за търсене, трябва да сте влезли в COBISS+. След като завършите търсенето, над списъка с резултатите ще се появи бутонът Съхрани запитването. С кликване върху него, заявката за търсене ще бъде съхранена трайно в Моите търсения. Ако кликнете върху заявката за търсене, то ще се извърши автоматично. Можете да зададете броя на търсенията, показани на всяка страница, както и да търсите този списък. С кликване върху бутона Изтрий, тези заявки за търсене ще бъдат изтрити необратимо

  Резултати от търсенето

  Списък на резултатите от търсенето

  След успешно приключване на търсенето, ще получите резултатите от него, т.е. списък с последователно номерирани записи. Във всеки запис се показва най-важната информация за материала като заглавие, автор, език, електронен достъп...

  В последната колона на списъка в дясната част, ще намерите данни за материалите, свободни за заемане.

  Материалите се сортират по релевантност, но тази настройка по подразбиране може да бъде променена, така че записите да се сортират по автор, заглавие и година на издаване.

  Можете да изберете отделни записи, като кликнете до текущия номер на записа. След това, чрез кликване върху бутона``Към полицата```. можете да ги добавите в Моята полица. За да използвате тази опция, трябва да сте влезли във Вашия профил в Моя COBISS.

  От лявата страна на списъка с попаденията се намира фасетната навигация, с помощта на която можете допълнително да ограничите заявката за търсене, както и записите в списъка с попаденията.

  Броят на записите, показани на всяка страница, може да се настройва на 10, 25 или 100. Дефинираната стойност по подразбиране е 10.

  Избран библиографски запис

  С кликване върху заглавието на определен материал от списъка с попаденията, се преминава към показване на библиографския запис на материала с визуализиране на основните данни като заглавие, автор, вид на материала... Ако се интересувате от допълнителна информация, кликнете върху табулатора Подробни данни.

  Пълното библиографско описание на материала можете да видите след като влезете в профила си в Моят COBISS и от функцията Настройки изберете опцията *Показване на библиографски запис във формат COMARC *.

  В раздела Всички издания и преводи, на случаен принцип са обединени различни издания: произведения, издадени на различни носители (на физически носител и он-лайн), преводи, оригинални издания и отделни произведения, публикувани в няколко части (избрани произведения, събрани съчинения и др.). Списъкът от тези произведения отразява състоянието на записите в избраната библиографска база данни. Ако няма друго издание или превод или когато се отнася до статия, ръкопис, интегриран ресурс, колекция или публична изява, разделът Всички издания и преводи не се показва.

  • в записите за книги, видеозаписи, филми, нотирана музика (печатна и ръкописна), както и за звукозаписите се сравняват заглавие, автор(и) и вид на материала.
   При книгите се взимат пред вид различни критерии от гледна точка на художествена литература, събрани съчинения, избрани произведения и документалистика. Във всички книги, с изключение на събраните съчинения и избраните произведения се сравняват и заглавията на индивидуалните произведения (напр.: новелата Pastirci е публикувана отделно, заедно с новелата Grivarjevi otroci и в книгата Izbrana mladinska beseda). Записите за избрани произведения от същият автор се сравняват по заглавие, но не и по съдържание (на включените произведения).
   Ако записите за видеозаписи и филми имат едно и също заглавие и един и същи режисьор, те се обединяват (записът за филма "Психо", режисиран от Алфред Хичкок не се обединява със записа за филма "Психо", режисиран от Гас Ван Сант). Заглавията на различни езици се считат за еквивалентни (ако записът има заглавие на два езика, напр. Franklin и Franček, тогава записът за анимационния филм със заглавие на английски Franklin се обединява със записа за анимационния филм със заглавие на словенски език Franček).
   Записите за физически носители и он-лайн издания в интернет са обединени; записите на книги, аудио книги, книги на Брайлов шрифт и такива на разширен печат също са обединени.

  • в записите за картографските материали и графичните издания се сравняват заглавие и вид на материала
   Заглавията на различни езици се считат за еквивалентни (записа за картата на Alpen, Alpes = Alpi = Alps е обединен със записа за картата на Alpen = Alpes). Записите за печатни и онлайн издания са обединени.

  • записите на продължаващите издания се сравняват само по ISSN
   Записите за печатни и онлайн периодични издания и записите за издания с разширен печат са обединени.

  В дясната част на данните за материала ще намерите опцията Продължи търсенето, която предоставя достъп до линкове към други произведения на авторите и други теми.

  В зависимост от базата данни, която сте избрали за търсене, под библиографския запис на материала ще се показват данните за фонда, както и информация за наличността на материала в отделните библиотеки. При търсене в каталога на бибилиотеката, можете да запазите свободния материал.

  ВСИЧКИ библиотеки (сводна библиографска база данни/каталог COBIB)

  Когато търсите в базата данни COBIB, в раздела Наличност в библиотеките се показва информация за библиотеките, в които търсеният материал е наличен. Показва се също така и информация за библиотеката, нейното местоположение и акроним, статусът на заемане на материала и останалите данни за фонда.

  Чрез кликване върху избраната библиотека ще получите подробна информация относно данните, необходими за заемане на библиотечните единици, като напр. сигнатура, статус на екземпляра и възможности за резервация.

  Чрез кликване върху раздела Наличност в други библиотеки, можете да прегледате данните за фонда на търсеният материал в други библиотеки, участнички в системата COBISS.

  Локална база данни

  Данните за наличност на материала в определена библиотека се показват под данните за материала. Те включват сигнатура (местоположение на материала, инвентарен номер...), статус (свободен за заемане, резервиран, зает...) и възможности за заемане на материала.

  Чрез кликване върху раздела Наличност в други библиотеки Вие получавате информация за други библиотеки, в които избраният материал също се съхранява.

  Други възможности за управление на записа

  Лентата с бутони, която се намира над данните за материала предоставя възможност за допълнително управление на записа:

  • Записът може да се добави към Моята полица.
  • Можете да получите постоянна връзка към материала, т.е. URL адрес, където записът на материала в COBISS+ е постоянно достъпен.
  • Данните за записа могат да се изпращат по електронна поща.
  • Бутонът Междубиблиотечно заемане дава възможност за междубиблиотечно заемане на избрания материал. За целта е необходимо потребителят да се ригистрира в своя профил в услугата Моят COBISS.
  • Бутонът WCat е линк към библиографските записи, които са индексирани и в най-големия в света каталог WorldCat.
  • Чрез кликване върху бутона SFX получавате информация за наличността на електронен материал.
  • Записите могат да бъдат експортирани (бутон за експортиране на записи), но само ако сте влезли в COBISS+ и ако в настройките сте избрали опцията за експортиране на библиографски записи във формат RIS или в други формати.
  • Ако определено списание притежава импакт фактор в базата данни на Citation Reports, ще се появи бутона Импакт фактор. С кликване върху него ще се покаже таблица с данните за импакт фактора на избраното списание, както и други данни за него (година, импакт фактор, брой, категория, класификация).
  • Ако определено списание попада в категорията на научните публикации, ще се появи бутонът База данни. С кликване върху този бутон ще се покаже таблица с данни за базите данни, в които се индексира списанието (наименование на базата данни, област и година). Някои бази данни от таблицата съдържат линк към платформата на доставчика. Източникът на данни за тази таблица са списъците от международни бази данни, които се отнасят към категорията на научните публикации. Още...

  Влизане в COBISS+1

  След влизане в COBISS+, Вие можете да ползвате следните услуги:

  • свързване с профилите на библиотеките, на които сте читател и преглед на информацията за заемане на определен материал – Моите библиотеки
  • запазване на библиографските записи и тяхното управление – Моята полица
  • запазване и повторно използване на извършените търсения – Моите търсения
  • настройка на потребителския в COBISS+ – Настройки
  • редактиране на лични данни – Редактиране на Моят COBISS
  • достъп до лицензирани източници на информация (само COBISS AAI и ArnesAAI)

  В лентата с менюта от дясната страна на екрана, кликнете върху опцията Моят COBISS. Ще се покажат следните опции за влизане:

  • услугата Моята библиотека (федерация COBISS AAI)
  • институционални регистри LDAP(протокол за достъп до онлайн справочни услуги), включени във федерацията ArnesAAI
  • профил в Google+
  • профил във Facebook-потребителски профил, създаден самостоятелно чрез електронна поща

  След успешно свързване, ще се отвори профила Моят COBISS.

  Влизането в COBISS+ е защитено от злоупотреба с личните данни (SSL – Secure Sockets Layer). За да използвате браузъра без прекъсване, трябва да инсталирате цифров сертификат (SIGEN-CA). Инструкции за инсталирането можете да намерите на http://www.sigen-ca.si/spletna/ca-cert-namestitev.php.

  Кой начин на свързване трябва да използвате?

  Трябва да използвате този начин на свързване, който е най-удобен за Вас. В COBISS+ има разлики във функционалностите, които методите на свързване позволяват.

  ФункционалностМоята библиотека(COBISS AAI)Arnes AAIGoogleFacebookЕлектронно съобщение
  Директно влизане в профила на библиотеката, на която сте член и автоматичното й добавяне към списъка на Моите библиотеки в потребителския профил Моят COBISSДАсамо студентиНЕНЕНЕ
  Достъп до лицензирани бази данни (напр. достъп до бази данни JCR...) в COBISS+ и до услуги на други платформиДАДАНЕНЕНЕ
  Използване на всички услуги на Моята библиотека (подновяване на срока на заемане на заетите материали, резервации…)ДАза да използвате услугата Моята библиотека е необходима оторизирана връзка към тази услуга (за студенти тя се извършва автоматично)за да използвате услугата Моята библиотека е необходима оторизирана връзка към тази услугаза да използвате услугата Моята библиотека е необходима оторизирана връзка към тази услугаза да използвате услугата Моята библиотека е необходима оторизирана връзка към тази услуга
  Използване на всички услуги в профила My COBISS (Моите библиотеки, Моята полица, Моите търсения…)ДАДАДАДАДА

  По-долу ще намерите подробно описание на отделните видове регистрации.

  Моята библиотека (свързване с COBISS AAI)

  Влизането в COBISS AAI позволява ползването на всички функции в COBISS+ (вж таблицата с функциите). Възможни са две форми за свързване:

  • стандартно свързване с библиотеката
  • свързване с Libroam

  И в двата случая трябва да бъдете член на библиотеката, в която получавате читателска карта с номер и парола за ползване на библиотечните услуги.

  Тази регистрация Ви осигурява достъп и до лицензираните информационни източници, предоставени от библиотеката (напр. достъп до базата данни JCR).

  Стандартно свързване с библиотеката

  При този вид свързване, Вие избирате библиотеката и въвеждате номера на читателската карта и паролата. Като кликнете върху бутона ``Влез``` и въведете коректните данни за потвърждение, се отваря потребителският профил Моят COBISS.

  Свързване с Libroam

  С кликване върху табулатора Свързване с Libroam в регистрационната форма, се отваря опцията за влизане с потребителско име и парола за Libroam.

  Структура на потребителското име:

  Потребителско имеПример
  xxxxx.nnnnnnn@libroam.siizum.1234567@libroam.si

  xxxxx – акроним на библиотекатаnnnnnnn – номер на читателската карта (ако има нули в началото, те могат да бъдат пропуснати)

  Допълнителна информация за безжичната мрежа Libroam можете да намерите на следния уеб адресhttp://home.izum.si/cobiss/libroam/.

  Забравена парола и първоначална настройка на паролата

  Ако сте забравили Вашата парола, можете да я промените. Първо, кликнете върху опцията Забравена парола под формата за регистриране. Отваря се нова форма, в която трябва да въведете данните на библиотеката, номер на читателската карта и e-mail адрес. След като кликнете върху бутона Изпрати заявката ще получите електронно съобщение с посочен линк за промяна на паролата. След като кликнете върху линка, можете да зададете нова парола.

  Ако все още нямате парола за влизане, Вие можете сами да я създадете. Първо кликвате върху опцията Създай парола под формата за регистриране. Отваря се нова форма, в която трябва да въведете данните на библиотеката, номер на читателската карта и електронна поща. След като кликнете върху бутона Изпрати заявката ще получите електронно съобщение с посочен линк за създаване на паролата. След като кликнете върху линка, можете да зададете начална парола.

  Можете да промените паролата по всяко време, като използвате опцията Промяна на паролата в услугата Моята библиотека.

  Свързване с ArnesAAI

  В COBISS+ можете да се включите и чрез федерацията ArnesAAI. Членовете на институции, които са присъединени към тази федерация, могат да се регистрират в профила Моят COBISS. Потребителите със статус на активен студент, също могат да се регистрират в услугата Моята библиотека, но останалите потребители (ученици, учители, преподаватели…), могат да ползват услугата Моята библиотека само, ако имат изградена оторизирана връзка между услугите Моят COBISS и Моята библиотека.

  За да се регистрирате чрез ArnesAAI, използвайте потребителското име и парола, които сте получили във Вашата локална библиотека. Потребителското име и паролата могат да се използват за различни услуги, напр. за използване на безжичната мрежа Eduroam.

  С избора за включване чрез ArnesAAI, Вие ще бъдете пренасочени към портала Arnes, за да изберете IdP на вашата организация. Изберете Вашата организация от падащия списък и ако желаете задайте тази настройка по подразбиране. След като потвърдите с кликване върху бутона Избери, ще бъдете пренасочен/а към прозореца за връзка с Вашата организация, в който трябва да въведете потребителско име и парола. След правилното въвеждане на данните за упълномощаване, ще получите достъп до Вашия профил в Моят COBISS.

  Допълнителна информация за федерацията ArnesAAI можете да намерите на следния уеб адресhttps://aai.arnes.si/.

  Свързване чрез Вашия профил в Google+ или Facebook

  Можете да се регистрирате с данните, които използвате за Вашия профил в Google+ или Facebook.

  Когато се регистрирате за първи път, с кликване върху бутона Google+ или Facebook, ще се отвори допълнителен прозорец, в който се съгласявате, че COBISS+ ще има достъп до някои данни от Вашия потребителски акаунт в Google+ или Facebook. След правилно въвеждане на данните за упълномощаване, получавате достъп до Вашия профил в "Моят COBISS".

  При следващото влизане ще бъдете свързан автоматично с Вашият профил в Моят COBISS. За да използвате услугата Моята бибилиотека обаче, е необходимо да създадете оторизирана връзка в профила Моят COBISS.

  Допълнителна информация за профила в Google+ ще намерите на следния уеб адрес https://myaccount.google.com.

  Свързване чрез електронна поща

  Ако горепосочените режими за свързване не отговарят на Вашите изисквания, можете сами да си създадете потребителски профил в My COBISS. С кликване върху бутона Създаване на потребителски профил в Моят COBISS (чрез електронна поща) се отваря формуляр за въвеждане на основните потребителски данни, т.е. Име и Електронна поща. Необходимо е също така да извършите проверка за сигурност като потвърдите опцията Аз не съм робот, която се показва в прозореца за проверка. След като потвърдите, че сте съглесни с условията за ползване и правилата за поверителност, ще получите електронно съобщение с посочена връзка за настройка на достъпа на услугите в потребителския профил Моят COBISS. Като кликнете върху връзката, която сте получили в електронната поща, ще бъдете пренасочен/а към потребителският профил Моят COBISS, където трябва да изберете парола за услугата. С настройване на паролата, процесът на създаване на Вашия профил Моят COBISS е успешно завършен и можете да продължите с регистрацията за влизане в системата.

  Въведете потребителското име и парола (e-mail адрес), които сте задали в прозореца за регистрация във Вашия потребителски профил Моят COBISS. След правилно въвеждане на данните, ще получите достъп до Вашия потребителски профил.

  Като използвате опцията Редактирай Моят COBISS, по всяко време можете да промените потребителското си име, парола или адрес за електронна поща. Ако забравите паролата си, можете да я възстановите чрез използване на опцията Забравена парола в прозореца за регистрация.

  Моите библиотеки

  Услугата Моите библиотеки предоставя на потребителите информация за техните заети, резервирани и други материали, дава възможност да преглеждат историята на своите заемания, да подават поръчки за междубиблиотечно заемане, да проследяват своите задължения и ограниченията, наложени от библиотеката, да получават електронни съобщения, както и други услуги, предоставени на потребителите от съответната библиотека.

  За да използвате услугата Моите библиотеки, трябва да влезете в профила си (вж глава "Свързване с COBISS+"). Ако сте регистрирани чрез COBISS AAI, ще Ви бъде предоставена автоматична връзка с услугата Моите библиотеки, но ако сте регистрирани чрез някоя от другите опции, връзката трябва да се осъществи ръчно.

  С кликване върху желаната библиотека или желаният номер на читателска карта, Вие ще бъдете прехвърлен/а към страницата с информация за заетите материали. Над списъка с материалите ще намерите лента с менюта, където можете да превключвате между различните библиотеки, които сте добавили, да използвате линка, който Ви отвежда към началната страница, да видите работното време или адреса, телефонния номер и адреса на електронната поща на избраната библиотека. Номерът на читателската карта и срокът на изтичанито й можете да видите от дясната страна на лентата с менюта.

  Материал

  След като влезете в услугата Моите библиотеки, се показват записите на всички материали от избраната библиотека.

  Те са разделени на четири списъка в отделни раздели:

  • Заемане (материалите, които заемате за дома)
  • Запазени (материал, който сте запазили, резервиран материал, който чака в библиотеката и др.)
  • Други материали (материал, който сте заели в читалнята, изгубен материал и др.)
  • Електронни книги (електронни книги, които сте заели през портала за заемане на електронни книги)

  В зависимост от услугите, които библиотеката предоставя на своите читатели, можете да подновявате срока за заемане на заетите от Вас материали или да отменяте резервацията.

  Подновяване на срока за заемане

  Подновяването на сроковете за заемане чрез COBISS+ е възможно само в библиотеки, които предлагат на читателите си тази услуга. Трябва да бъдат изпълнени и следните условия:

  • трябва да имате разрешение от библиотеката за подновяване на срока за заемане.
  • всички задължения към библиотеката трябва да са уредени (такса за читателска карта, глоба, съобщение за просрочване...)
  • за материала не трябва да има ограничения, които изключват подновяването на срока за заемане.

  Подновяването на срока за заемане на електронни книги не е позволено .

  Срокът за заемане на определена библиотечна единица се подновява след като маркирате полето за отметка до материала (първата колона) от списъка на заетите материали и кликнете върху бутона Поднови избраното. Ако желаете да подновите срока за заемане на всички материали едновременно, кликнете върху полето за отметка в лентата за заглавието и след това върху бутона Поднови избраното.

  Над табулаторите със записаните материали се показва съобщение с броя на избраните библиотечни единици, на които желаете да подновите срока за заемане, както и броят на материалите с успешно/неуспешно подновен срок на заемане.

  Когато срокът за заемане е подновен успешно, непосредствено до материала ще се покаже зелена отметка, а в колоната Дата за връщане ще намерите новата дата за връщане. Екземплярът е подреден в списъка с материалите въз основа на датата за връщане.

  Когато срокът за заемане не може да бъде подновен за целия период на подновяване, поради ограничение на броя на възможните подновявания, на екрана се показва предупредително съобщение:

  "Срокът за заемане не може да бъде подновен или подновяването на срока за заемане е неуспешно."

  Когато пред съответния екземпляр от списъка със заетите материали има предупредителен знак вместо отметка, срокът за заемане не може да бъде подновен. При кликване върху знака, на екрана се показва съобщение с обяснение на причините за това.

  СъобщениеОбяснение
  Подновяването на срока за заемане не е възможно, тъй като библиотеката не предлага такава услуга.Библиотеката не предлага на читателите си възможност за подновяване на срока за заемане чрез COBISS+.
  Подновяването на срока за заемане не е възможно, тъй като нямате разрешение за заемане на материал в тази библиотека.Библиотеката е наложила ограничение.
  Подновяването на срока за заемане не е възможно, тъй като нямате разрешение за подновяване.Библиотеката е наложила ограничение.
  Подновяването на срока за заемане не е възможно, тъй като не сте уредили задълженията си към библиотеката.Имате неуредени задължения към библиотеката (напр. глоба, съобщение за просрочване и др.).
  Подновяването на срока за заемане не е възможно, тъй като е достигнат максималният брой разрешени подновявания.Библиотеката е наложила ограничение върху подновяването на сроковете за заемане.
  Подновяването на срока за заемане не е възможно, тъй като срокът на валидност на читателската Ви карта е изтекъл.Изтекъл е срокът, за който сте заплатили читателската карта.
  Подновяването на срока за заемане не е възможно, тъй като срокът за заемане на поне една от заетите от Вас библиотечни единици е изтекъл.Библиотеката не разрешава подновяване на срока за заемане на нито една от запазените библиотечни единици, когато не сте върнали навреме зает материал.
  Подновяването на срока за заемане не е възможно, тъй като срокът за заемане е изтекъл. Моля, върнете материала в най-кратък срок.Срокът за заемане на тази библиотечна единица е изтекъл.
  Подновяването на срока за заемане не е възможно, тъй като на тази библиотечна единица е наложено ограничение за заемане.Библиотеката е наложила ограничение върху заемането на материала (напр. екземпляр за читалнята, архивен екземпляр).
  Подновяването на срока за заемане за този вид материали е невъзможно.Библиотеката не разрешава подновяване на срока за заемане на някои видове материали (напр. видеокасети).
  Подновяването на срока за заемане не е възможно, тъй като вече има определена по-късна дата за връщане.Вече е определена дата за връщане на библиотечната единица, която е по-късна от датата на срока за подновяване на заемането.
  Подновяването на срока за заемане не е възможно, тъй като библиотечната единица е заета за неопределен срок.Библиотечната единица е заета за неопределен срок (датата за връщане е 31 декември 9999).
  Срокът за заемане не може да бъде подновен, защото материалът вече е запазен.Материалът е бил запазен от друг читател.
  Срокът за заемане не може да бъде подновен, тъй като на дд.мм.гггг. вече сте получили съобщение за просрочване.Вече сте получили съобщение за просрочване, което не е изтрито в библиотеката след подновяване на срока за заемане.
  Когато маркирането на полето за отметка до библиотечната единица от списъка на заетите материали е възможно, но подновяването е неуспешно, поради техническа грешка, след кликване върху бутона Поднови избранотоще получите следното съобщение: "*Грешка при подновявнето: <описание на грешката>.

  Запазване на материали

  След успешното намиране на материали и показването на резултатите от търсенето, чрез кликване върху всеки отделен запис можете да получите подробна информация за материала, както и за данните за фонда в отделните библиотеки. Ако библиотеката позволява заемането на материала и читателят не подлежи на специални ограничения по отношение на резервациите, чрез кликване върху бутона Запази можете да резервирате съответния материал. За да използвате тази опция е необходимо да се регистрирате в COBISS+ и библиотеката, в която резервирате материала да бъде добавена във Вашия профил в Моят COBISS. Ако към услугата Моите библиотеки са добавени няколко библиотеки, системата ще Ви попита за коя библиотека и за кой номер читателска карта бихте желали да направите резервацията. Ако към услугата Моята библиотека, няма добавени библиотеки, системата ще изисква потвърдено разрешение за включване на тази библиотека.

  След потвърждаване на Вашия избор за резервация на материали и при успешна регистрация в COBISS+, се извършва запазване на материала (ако няма приложени ограничения). На екрана се показват данните на запазената библиотечна единица и съответното съобщение:

  • При запазване на свободна библиотечна единица, се показва следното съобщение: "Матеариалът е запазен. Ще Ви известим по електронната поща кога може да го получите." или "Материалът е запазен. Може да го получите в библиотеката до дд.мм.гггг."
  • При запазване на материал, който не е свободен, се показва съобщението: "Материалът, който сте запазили не е свободен. Библиотеката ще Ви извести, когато материалът е на разположение. Запазването е в сила до дд.мм.гггг." или "Материалът вече е запазен. Моля, проверявайте кога ще бъде свободен. Запазването е в сила до дд.мм.гггг."

  Запазеният материал се добавя към списъка на запазените материали, който може да прегледате като кликнете върху бутона Запазено в услугата Моите библиотеки.

  Резервацията не е възможна

  В някои случаи материалът не може да бъде запазен и бутонът за Резервация не е активен. Причините за това са следните:

  • екземплярът е част от фонда на отдел в библиотеката, който не предоставя автоматизирана услуга за заемане
  • екземплярът е част от фонда на отдел в библиотеката, който не предоставя услуга за резервиране
  • заемането на екземпляра е ограничено
  • екземплярът е зает за неограничено време

  В изредените по-горе случаи, потребителят трябва да се свърже с библиотеката, която може да предостави желания материал за резервация.

  Неуспешно запазване

  Когато запазването на екземпляр е възможно, но неуспешно, при кликване върху бутона Запази ще се покаже съобщението "Неуспешно запазване", придружено от съответното обяснение:

  СъобщениеОбяснение
  Запазването не е възможно, тъй като нямате разрешение да заемате материали в тази библиотека.Библиотеката е наложила ограничение.
  Запазването не е възможно, тъй като нямате разрешение от библиотеката да запазвате материали чрез COBISS+.Библиотеката е наложила ограничение.
  Запазването не е възможно, тъй като не сте уредили задълженията си към библиотеката.Имате неуредени задължения в библиотеката, напр. глоба, съобщение за просрочване и др.
  Запазването не е възможно, тъй като може да се запазват само определен брой библиотечни единици: n.Библиотеката е наложила ограничение на броя на запазените материали.
  Запазването не е възможно, тъй като читателската Ви карта е с изтекъл срок.Срокът, за който сте заплатили такса за читателската карта, е изтекъл.
  Запазването не е възможно, тъй като срокът за заемане на поне една библиотечна единица е изтекъл.Библиотеката не разрешава запазване, когато не сте върнали навреме зает материал.
  Запазването не е възможно, тъй като е надхвърлен броят на ползвателите с право на запазване.Библиотеката е наложила ограничение на броя читатели, които могат да запазват един и същи материал (максималният брой запазвания се определя индивидуално за всяка библиотека).
  Вече сте заели материала на дд.мм.гггг.Вече сте заели екземпляр от същия материал.
  Вече сте запазили материала на дд.мм.гггг.Вече сте запазили същия материал.
  Грешка при запазването: описание на грешката.Техническа грешка в процеса на запазването.

  Предупреждение: Ако вече сте получили материала, отменете резервацията чрез COBISS+ колкото е възможно по-скоро или изпратете съобщение до библиотеката, за да бъдат отстранени запазванията, които вече са ненужни.

  Отмяна на резервации

  Отмяната на резервация чрез COBISS+ е възможна само в библиотеки, които предлагат на читателите си тази услуга.

  Можeте да отменяте запазването на материал, който:

  • в момента е зает от друг читател (Вие сте включени в списъка на чакащите)
  • се обработва
  • вече е подготвен за Вас в библиотеката

  Запазването се отменя първо, с кликване върху полето за отметка до материала от списъка на запазените материали (в 1та колона) и след това с кликване върху бутона Отменете избраното. Ако желаете да отмените всички резервации едновременно, изберете полето за отметка в лентата със заглавието и след това кликнете върху бутона Отменете избраното.

  След кликване върху бутона Откажи избраното, в първата колона до материала ще се появи предупредителен знак, а в колоната Статус, съобщението : "Запазването е отменено.". Материалът се изтрива от списъка на запазените материали.

  Ако в списъка на запазените материали в първата колона има предупредителен знак, запазването не може да се отмени, тъй като библиотеката е ограничила отмяната на запазването поради актуалния статус за заемане на материала. На екрана се изписва съобщение за причината, поради която запазването не може да бъде отменено.

  История на заемането на материали

  С кликване върфу бутона История на заемането на материали, услугата Моята бибилиотека Ви дава възможност да прегледате историята на заемането на материала . Ще се покаже списък на материалите, които сте заемали за дома, в читалня или по обходен списък на постоянни резервации, както и списък на заеманите електронни книги през настоящата година. С избор от падащия списък можете да определите годината, за която да се покажат заетите материали.

  Междубиблиотечно заемане

  Ако търсеният от Вас материал не е наличен в библиотеката, на която сте член, можете да подадете заявка за междубиблиотечно заемане, при условие че Вашата библиотека използва модула COBISS3/Междубиблиотечно заемане и предлага на своите читатели услугата междубиблиотечно заемане чрез COBISS+.

  След като успешно сте се регистрирали и сте избрали определена библиотека в услугата Моята библиотека, можете да подадете поръчки за междубиблиотечно заемане. Освен това, можете да прегледате всички неприключени (поръчани и заети материали) и приключени (изпълнени и неизпълнени) поръчки. Също така, можете да отмените неприключени поръчки или да подновите срока за заемане.

  Стойността на междубиблиотечното заемане се определя в зависимост от действащия ценоразпис на библиотеката и се заплаща от читателя, който подава поръчката за него.

  Поръчване на материал

  COBISS+ Ви дава възможност да изпращате поръчки за междубиблиотечно заемане със съответното разрешение от библиотеката и ако нямате неуредени задължения към нея.

  Първо, намерете записа за материала, който желаете да поръчате. Можете да търсите в споделената библиографска/каталожна база данни COBIB или в локалните бази данни. След като намерите записа, можете веднага да подадете поръчката. Кликнете върху бутона Междубиблиотечно заемане над полето с избрания запис. За да използвате тази опция е необходимо да се регистрирате в COBISS+ и да сте добавили библиотеката, към която подавате поръчката във Вашия профил в Моят COBISS. Ако сте добавили няколко библиотеки към услугата Моята библиотека, системата проверява за коя библиотека и читателски номер желаете да подадете поръчката. Ако все още не сте добавили тази библиотека към услугата Моята библиотека, системата ще изисква утвърдена регистрация.

  След успешно включване в услугата Моята библиотека системата ще изисква да изберете вид услуга. Можете да изберете заемане или закупуване на копия от материала.

  Заемане:
  • монография (напр. книга, материали от конференция, CD, DVD и др.)
  • периодично издание (напр. списание, вестник...)
  Закупуване на копия:
  • съставна част на монография
  • статия в периодично издание
  • стандарт
  • патент

  С кликване върху бутона Продължи можете да въвеждате данни за материала. Ако вече сте избрали запис, данните за материала се въвеждат автоматично. Тези данни могат да се променят; те са свързани с вида на материала, който сте избрали. Формата за попълване Ви дава възможност да въведете:

  • данни за материала
  • общи данни за поръчката
  • данни за известяване
  Данни за материала

  За монографиите задължително се въвежда заглавие, а за периодичните издания – заглавие и година или том.

  За статии и съставни части задължително се въвеждат автор, заглавие и страници (от-до) заедно с данните за периодичните издания. За стандарти и патенти задължително се въвеждат заглавието и номера на стандарта, или заглавието и номера на патента.

  Общи данни за поръчката

  Може да въведете датата, преди която желаете да получите материала и сумата, която можете да платите за доставката на материала (ако предполагате, че поръчката ще се изпълни от чуждестранна библиотека; доставянето на материали от български библиотеки се таксува според действащ ценоразпис). Можете да изберете дали библиотеката да поръча материала от чуждестранен доставчик и по какъв начин желаете да го получите.

  Данни за известяване

  Може да уточните, дали желаете библиотеката да Ви информира за поръчката по пощата, по телефон (мобилен или стационарен) или чрез електронна поща. Освен това, чрез SMS съобщение, можете да посочите, дали желаете да бъдете известени, че материалът е получен или че няма да бъде доставен. Можете да въведете и обща забележка за поръчката.

  С кликване върху бутона Потвърди Вие се отправяте към последната стъпка от процеса на поръчването на материала, т.е. потвърждаване на поръчката, където още веднъж можете да проверите въведените данни. Ако желаете да промените нещо, кликнете върху бутона Въвеждане на данни, в противен случай кликнете върху бутона Изпрати. Появява се съобщение, което потвърждава изпращането на поръчката и посочва нейния номер.

  Преди да потвърдите или изпратите поръчката си, можете да я отмените с кликване върху бутона Отмени.

  Статусът на изпратена поръчка може да се провери в списъка на поръчаните материали, в неприключени поръчки.

  Материалът може да се поръча и без предварително търсене като изберете опцията Междубиблиотечно заемане в услугата Моята библиотека. В такъв случай, ще бъде необходимо сами да въведете всички данни за поръчания материал.

  Предупреждение: Когато се изпращат поръчки за междубиблиотечно заемане чрез COBISS+, библиотеката може да ограничава поръчването на материали като определи брой на неизпълнените поръчки, който не може да се надвишава. Когато този брой се достигне, поръчката все още може да се подаде в библиотеката, но може да бъде приета или отхвърлена само по преценка на библиотекаря.

  Неприключени поръчки

  Неприключените поръчки включват поръчани и заети материали.

  Списъкът на поръчаните материали съдържа поръчки, материалите от които още не са получени. Всяка отделна поръчка от списъка може да бъде отменена като маркирате полето за отметка до поръчката и кликнете върху бутона Откажи избраните. Можете да изберете няколко или всички поръчки едновременно. Можете да изберете всички поръчки за отмяна едновременно като маркирате полето за отметка в лентата със заглавието и след това кликнете върху бутона Откажи избраното. Можете да отменяте само поръчки с един от посочените по-долу статуси в процедурата по междубиблиотечното заемане:

  • получена поръчка (отмяната се извършва непосредствено след изпращането й чрез COBISS+, в противен случай библиотеката трябва да я одобри)
  • одобрена поръчка (библиотеката трябва да одобри отмяната)
  • поръчана от доставчик (библиотеката трябва да одобри отмяната)

  След кликване върху бутона Откажи избраното, се показват данните на избраната поръчка, обозначени със зелена отметка в първата колона. Поръчката е отменена.

  Възможни са два начина за отмяна на поръчка:

  • когато поръчката е изпратена чрез COBISS+ и отмяната е извършена веднага ("Поръчката е отменена.")
  • когато заявката за отмяна трябва да бъде одобрена от библиотеката ("Заявката за отмяна очаква одобрение.")

  Съобщението "Чака одобрение" ще се показва в колоната Статус на процеса на списъка на поръчаните материали, докато заявката за отмяна на поръчката не бъде одобрена или отхвърлена. След одобряването на отмяната, поръчката се прехвърля в списъка на приключените поръчки като неизпълнена. Ако отмяната е отхвърлена, в колоната Статус на процеса на списъка на поръчаните материали се показва съобщението Искането е отхвърлено" и поръчката остава в списъка на поръчаните материали, в неприключени поръчки.

  В списъка със заетите материали има поръчки на материали, които в момента са заети по междубиблиотечно заемане. Можете да поискате подновяване на срока за заемане на определен екземпляр, за който този срок още не е изтекъл, като изберете полето за отметка до екземпляра и кликнете върху бутона Поднови (можете да изберете няколко екземпляра едновременно; за да изберете всички единици, кликнете в полето за отметка в лентата за заглавието).

  С кликване върху бутона Поднови избраните се показват данните за заетата библиотечна единица, чийто срок за заемане желаете да подновите както и съобщението "Подновяването на срока за заемане очаква одобрение."

  Докато Вашата заявката за подновяване на заемането не бъде одобрена или отхвърлена, непосредствено до екземпляра в колоната Подновяване от списъка с поръчаните материали ще се показва съобщението "Чака одобрение". Ако подновяването е отхвърлено, ще се покаже съобщението Искането е отхвърлено". Ако подновяването е прието, ще се промени датата на връщане.

  Приключени поръчки

  Приключените поръчки включват изпълнени и неизпълнени поръчки.

  Списъкът на неизпълнените поръчки се състои от отменени от читателя поръчки,от поръчки отказани от библиотекаря и от поръчки, които не са били изпълнени по определени причини. Причината за отхвърлянето или неосъществяването на поръчките е посочена в забележките.

  Списъкът на изпълнените поръчки се състои от поръчки, материалите от които са получени и върнати (в случаите на заемане на материали).

  Задължения и ограничения

  Причината да не успявате да подновите срока за заемане или да резервирате определен материал може да бъде поради неуредени задължения или някакви други ограничения, с които можете да се запознаете, като кликнете върху опцията Задължения и ограничения.

  • списък на неуредени задължения

   Това са финансови задължения към библиотеката, които не сте заплатили. Ако библиотеката позволява уреждане на задълженията чрез услугата Монета, използвайте бутона Плати с монета , който се намира под списъка с неуредените задължения. Ако неуредените задължения са единствената причина, поради която не можете да подновите срока на заемане, резервирайте материала или направете поръчка за междубиблиотечно заемане; след успешно заплащане с Монета, Вие отново можете да използвате тези услуги в Моите библиотеки .

  • Текущо задължение

   Когато срокът за връщане на зает материал е изтекъл, се изписва и сумата за текущото задължение (т.е. сумата, която трябва да заплатите, ако върнете материала веднага).

  • Специални ограничения

   Тези ограничения са определени от библиотеката. Някои услуги на COBISS+ в мрежова среда са недостъпни по различни причини. Например, не можете да подновите срок за заемане или да запазите материал поради ограничението "невъзможно заемане". Ограничението "изгубена читателска карта" обаче е само информативно и не засяга ползването на библиотечното обслужване през интернет.

  • Общи ограничения

   Тези ограничения са определени от библиотеката съгласно нейния вътрешен правилник:

   • максимален брой екземпляри за заемане за дома
   • максимален брой екземпляри за заемане в читалня
   • максимален брой резервации
   • максимален брой подновявания на срока за заемане на отделен екземпляр (напр. ако максималният брой на подновяванията е 2 и срока за заемане и за подновяване е съответно 1 месец, крайният срок за връщане е 3 месеца от датата на заемането, при условие че сте подновили срока за заемане и няма други ограничения).

  За допълнителна информация, свързана с неуредени задължения и ограничения, се обръщайте към Вашата библиотека.

  Електронни съобщения

  Библиотеката предлага на своите читатели възможност за елекронно известяване. Когато библиотеката разполага с Вашата електронна поща или с номера на мобилния Ви телефон, можете да избирате между видовете електронни съобщения, които библиотеката поддържа.

  С помощта на опцията Eлектронни съобщения, в падащия списък можете да избирате настройките, да въведете Вашата електронна поща и номера на Вашия мобилен телефон.

  Адрес на електронна поща

  Ако библиотеката не разполага с адреса на Вашата електронна поща, преди да се абонирате за получаване на електронни съобщения, трябва да го въведете. Вашата електронна поща можете да въведете или промените като кликнете върху опцията Електронна поща.

  Въвеждане или промяна на номер на мобилен телефон за получаване на SMS съобщения

  Ако библиотеката не разполага с номера на Вашия мобилен телефон, преди да се абонирате за получаване на SMS съобщения, трябва да го въведете. Номерът на мобилния телефон може да се въведе или промени, като кликнете върху опцията Номер на мобилен телефон за получаване на SMS съобщения.

  Забележка: Избраните SMS съобщения ще бъдат изпращани на Вашия мобилен телефон само ако не сте отменили опцията за получаване на рекламни съобщения от Вашия мобилен оператор

  Настройки

  Може да избирате видовете съобщения, които предлага библиотеката.

  СъобщениеОбяснение
  Съобщение за изтичане на срока за запазванеБиблиотеката Ви информира, че запазването е отменено поради изтичане на срока.
  Съобщение за освобождаване на запазен материалБиблиотеката Ви информира, че материалът, който е бил зает, когато сте го запазвали, вече е свободен.
  Съобщение за предстоящо изтичане на срока за заеманеБиблиотеката Ви информира, че предстои изтичане на срока за заемане на зает от Вас материал. От съответната библиотека зависи, колко дни преди крайния срок ще получите това съобщение. Срокът за заемане може да се поднови преди неговото изтичане чрез COBISS+.
  Предупреждение за предстоящо съобщение за просрочванеБиблиотеката Ви информира, че срокът за заемане е изтекъл и че ако през следващите няколко дни не върнете материала, ще получите съобщение за просрочване. От съответната библиотека зависи, колко дни преди крайния срок ще получите това съобщение.
  Съобщение за изтичане на валидността на читателска картаБиблиотеката Ви информира, че валидността на читателската Ви карта изтича на определена дата. От съответната библиотека зависи, колко дни преди крайния срок ще получите това съобщение.
  Общи съобщенияБиблиотеката изпраща различни съобщения, свързани с дейността й (напр. изложби и др.).

  Промяна на паролата

  Паролата, която сте получили от библиотеката можете да промените като кликнете върху линка Стмяна на паролата в Моята библиотека. Ако сте забравили паролата си, можете да изпратите заявка за определяне на нова парола като кликнете върху линка Забравена парола в прозореца за влизане в Моята библиотека.

  Забележка: Ако сте влезли в системата чрез федерацията ArnesAAI трябва да се обърнете към администраторите на институционалните доставчици на LDAP относно информацията за данните за оторизация. Ако сте се регистрирали чрез Вашият профил в Google+ или Facebook, чрез него можете да управлявате Вашите пароли. Ако сте се включили в системата чрез Вашия e-mail адрес, можете да промените паролата си за влизане във Вашия профил в Моят COBISS от самия потребителски профил, като използвате опцията Редактирай моят COBISS.

  Потребителски профил Моят COBISS

  Потребителският профил Моят COBISS е платформата където съхранявате търсеното от Вас съдържание и където можете да редактирате настройките на интерфейса COBISS+, като напр. настройки за дефиниране на библиотека по подразбиране за търсене , свързване на различни акаунти от услугата Моята библиотека, съхраняване на използваните запитвания за търсене и др. С тези настройки можете да приспособите потребителския интерфейс така, че да улесни Вашата работа.

  Потребителският профил Моят COBISS се намира в лентата с менюто в дясната част на прозореца. За да използвате профила, първо трябва да се регистрирате. Профилът се създава автоматично при първото Ви влизане в COBISS+, с изключение на случаите, в които го създавате чрез електронна поща.

  След успешно влизане във Вашия профил Моят COBISS, можете да използвате следните опции:

  • Моите библиотеки
  • Моята полица
  • Моите търсения
  • Настройки
  • Редактиране на Моят COBISS
  • Изход

  Моите библиотеки

  С кликване върху опцията Моите библиотеки се показва списък с библиотеките, на които Вие сте член и които са свързани с Вашия профил Моят COBISS. Ако потребителският профил Моят COBISS не е свързан с нито една библиотека, този списък ще бъде празен. Списъкът включва данни за библиотеките, членски номер, заети и резервирани материали... С кликване върху определена библиотека можете да се прехвърлите в услугата Моята библиотека, където ще намерите подробна информация за заетите материали, и допълнителните възможности, предоставени от библиотеката. Всяка библиотека, свързана с профила Моят COBISS, може да бъде премахната от списъка чрез кликване върху бутона Премахни .

  С кликване върху бутона Добави библиотека, Вие създавате оторизирана връзка към услугата Моите библиотеки. След успешно потвърждаване на данните, библиотеката се добавя към списъка на библиотеките, свързани с профила Моят COBISS. Можете да добавите няколко потребители за една и съща библиотека, напр. членове на семейството, които посещават същата библиотека.

  Защо Ви е необходима връзка към библиотеките?

  Тези връзки ви дават възможност лесно да мигрирате от потребителския профил към услугата Моята библиотека, тъй като не се изисква повторно регистриране. Можете да свържете всички библиотеки от Вашия профил и след това просто да превключвате между услугите на услугата Моята библиотека.

  Забележка: Ако промените паролата в услугата Моята библиотека, в списъка с асоциираните библиотеки, непосредствено до библиотеката за която сте променили паролата, ще се покаже един ключ. Това означава, че Ви е необходима нова оторизирана връзка към услугата Моята библиотека. Когато кликнете върху ключа, системата ще изисква да въведете данните за оторизирано свързване. Ако оторизацията е успешна, ключът автоматично се премахва от списъка с библиотеките, асоциирани с профила Моят COBISS.

  Моята полица

  В Моята полица можете да съхранявате отделни записи като ги маркирате в списъка с резултатите от търсенето и след това кликнете върху бутона На полицата. За да съхраните записите трябва да сте влезли в COBISS+.

  Използвайте опцията Моята полица в менюто на потребителския профил, за да се покаже списъкът с материали. Записите на тези материали можете допълнително да изпращате по електронна поща, да ги отпечатвате, да ги експортирате във формат RIS или в таблица на Excel... Направете това като изберете отделни записи и използвате бутоните в лентата с менюто над списъка с материалите.

  Можете да зададете броя на записите, които да се показват на екрана, да търсите в списъка на Моята полица или да изтриете записите като кликнете върху "X".

  Моите търсения

  Вашите търсения могат да бъдат запазени и използвани отново. Запазете запитването за търсене в потребителския профил "Моят COBISS" като кликнете върху бутона Запази търсенето , който се намира над списъка с резултатите от търсенето. За да запазите търсенията трябва да сте влезли в COBISS+.

  Запазените запитвания за търсене можете да намерите в потребителския профил Моите търсения. В списъка на съхранените запитвания за търсене ще намерите информация за датата на търсенето, запитването за търсене и базата данни, в която то е извършено. Ако кликнете върху запитването за търсене, то ще бъде изпълнено отново.

  Можете да извършвате търсене в списъка със запитванията за търсене. Ако кликнете върху червения бутон Изтрий, запитването за търсене ще бъде изтрито от списъка със запазените търсения. Списъкът със запазените търсения може да бъде настроен така, че да показва 5, 15, 20 или дори всички съхранени търсения.

  Настройки

  С помощта на опцията Настройки можете да коригирате потребителския интерфейс COBISS+ според Вашите нужди. Можете да променяте следните настройки:

  • метод за търсене по подразбиране
  • търсене на библиотека по подразбиране
  • релевантност на резултатите от търсенето
  • допълнителни настройки
  • потребителски интерфейс
  • брой показани резултати от търсенето

  При метода за търсене по подразбиране можете да изберете основно, разширено или сложно търсене. По подразбиране е дефинирано основното търсене, но можете да променяте тази настройка според Вашите желания.

  Можете да дефинирате каталог или няколко каталога по подразбиране от няколко различни библиотеки, в които искате да търсите. Изберете желаните библиотечни каталози от падащото меню на прозореца Библиотека по подразбиране за търсене.

  Ако искате да промените релевантността на резултатите от търсенето (напр. да промените настройките по подразбиране така, че на първите няколко места в списъка с резултатите от търсенето да се показват материалите, които съответстват на Вашите лични предпочитания), използвайте опцията Релевантност на резултатите от търсенето. Ако например, статиите представляват важна цел от Вашето търсене, изберете подходящата настройка и съответният алгоритъм ще вземе под внимание тази настройка така, че статиите да бъдат на първо място в списъка с резултатите от търсенето. Имате възможност да избирате между следните опции:

  • нищо
  • книги
  • статии
  • дипломни работи, научни трудове и др.

  Опциите на разширеното търсене Ви дава възможност да дефинирате някои допълнителни функции на търсенето, тъй като те не са част от стойностите по подразбиране. Това са:

  • показване на библиографското описание на материала във формат COMARC
  • експорт на библиографското описание на материала в други системи
  • експорт на библиографското описание на материала във формат RIS
  • експорт на библиографското описание на материала в таблица на Excel

  Менюто за фасетно ограничаване може да се намира в лявата или дясната част на списъка с резултатите от търсенето. Настройката по подразбиране е в лявата част.

  Също така, по подразбиране можете дефинирате броя на показваните резултати на една страница. Можете да избирате между 10, 25 или 100 попадения. Настройката по подразбиране е 10.

  За да съхраните настройките, кликнете върху бутона Запази.

  Редактиране на Моят COBISS

  В потребителския профил Моят COBISS можете да променяте следното:

  • името, което се показва в заглавието на менюто на потребителския профил
  • паролата за потребителския профил Моят COBISS

  За да изтриете профила си, натиснете бутона Изтриване на профила Моят COBISS. По този начин изтривате трайно всички запазени записи, търсения и други настройки на потребителския профил

  Ако сте се регистрирали чрез адреса на Вашата електронна поща ще можете да промените всички горепосочени настройки, както и:

  • потребителско име
  • електронна поща

  Преки връзки

  Примери за директни линкове URL към някои функции в COBISS+ са изброени по-долу.

  Забележка: Унифицираните локатори на ресурси URL не трябва да съдържат интервали, букви с диакритични знаци (č, š, ž) или други знаци. Вместо интервал трябва да се използва знака "+" или комбинацията от символи "%20".

  Начини на търсене

  Примери:

  Достъп до определена библиотека

  Примери:

  Указание:

  Въведете акронима на библиотеката в параметъра db.

  Достъп до определена база данни:

  Примери:

  Указание:

  Въведете абревиатурата на базата данни след последния знак ("/").

  Търсене

  Примери:

  Показване на запис

  Примери:

  Преглед на заети, резервирани и други материали (Моят профил)

  Примери:

  Съвет:

  За да прегледате материалите, трябва да влезете в профила си в Моят профил.

  Управление на потребителската сесия и изход

  Потребителската сесия се създава когато посетите уеб приложението COBISS+. Тя може да бъде приключена по два начина:

  • като използвате опцията Изход, ако сте влезли в потребителския профил My COBISS
  • като приключите работата с уеб браузъра в неговата програма

  С приключване на сесията, временните настройки (история на търсенето, начини на търсене...) ще бъдат изтрити трайно, но настройките в потребителския профил Моят COBISS ще бъдат съхранени.

  Внимание!

  Когато използвате COBISS+ на обществени компютри (напр. в библиотеки), отмяната на потребителя е особено важна. С излизане от системата, Вие изтривате използваните услуги и не позволявате на други потребители да преглеждат Вашите търсения, заети материали и т.н. Това защитава Вашата идентичност.


  1 Възможни са различия при изпълнение на услугата в отделните национални системи на COBISS.Net.