Faktor vpliva za serijsko publikacijo Scientific Studies of Reading za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Scientific Studies of Reading
ISSN 1088-8438/1532-799X
Faktor vpliva 2.128
Država United States

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3201 3304
Psychology (miscellaneous) Education
Uvrstitev 3/51 90/1263
Četrtina 1 1
IFx 1.041 1.019
IFmax 1. četrtine 5.375 8.885
IFmin 1. četrtine 1.285 1.329
IFmax 2. četrtine 1.266 1.326
IFmin 2. četrtine 0.930 0.867
IFmax 3. četrtine 0.853 0.865
IFmin 3. četrtine 0.568 0.522
IFmax 4. četrtine 0.486 0.519
IFmin 4. četrtine 0.063 0.007
ID=375801 Kreiran null
100 a2020cScientific Studies of ReadingeUnited Statesj2.128
200 e1088-8438
210 a1532-799X
400 c3201dPsychology (miscellaneous)u3/51x1.041y1.285z5.3750115.37521.28531.26640.93050.85360.56870.48680.063
400 c3304dEducationu90/1263x1.019y1.329z8.8850118.88521.32931.32640.86750.86560.52270.51980.007