Библиотеке у систему COBISS.SR

Назив Место Акроним Сигла библиотеке Grupa UniqueNumber
Библиотека Матице српске Нови Сад 1 БМСНС 80017
Народна библиотека Србије Београд 32 - Врачар НБС 70000
Универзитетска библиотека 'Светозар Марковић' Београд 35 - Палилула УБСМ 70036
Универзитетска библиотека 'Светозар Марковић' Београд 35 - Палилула УБСМ 70036
Архитектонски факултет Београд 35 - Палилула АФБГ 70165
Грађевински факултет Београд 35 - Палилула ГФБГ 70158
Технолошко-металуршки факултет Београд 6 - Савски венац ТМФБГ 70201
Филолошки факултет Београд 6 - Савски венац ФЛЛФБГ 70501
Филозофски факултет Београд 6 - Савски венац ФФБГ 70500
Факултет организационих наука Београд 6 - Савски венац ФОНБГ 70260
Шумарски факултет Универзитета у Београду Београд 8 - Чукарица СУФБГ 70264
Машински факултет, Београд Београд 35 - Палилула МФБГ 70145
Економски факултет Универзитета у Београду Београд 6 - Савски венац ЕФБГ 70042
Саобраћајни факултет Универзитета у Београду Београд 48 - Вождовац СФБГ 70216
Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду Београд 8 - Чукарица ДИФБГ 70214
Правни факултет Универзитета у Београду Београд 1 - Палилула ПФБГ 70037
Медицински факултет Универзитета у Београду Београд 6 - Савски венац МЕДФБГ 70225
Факултет безбедности Универзитета у Београду Београд 6 - Савски венац ФЦОБГ 70485
Факултет политичких наука Београд 6 - Савски венац ФПНБГ 70124
Универзитет у Београду Стоматолошки факултет Београд 6 - Савски венац СТФБГ 70191
Универзитет у Београду Биолошки факултет Београд 6 - Савски венац БФБГ 70266
Факултет ветеринарске медицине Београд 6 - Савски венац ФВМБГ 70056
Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Београд 80 - Земун АГРИФ 70072
Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду Београд 35 - Палилула РГФБГ 70054
Факултет за образовање учитеља и васпитача Београд 6 - Савски венац УФБГ 70047
Универзитет у Београду, Географски факултет Београд 10 - Стари град ГЕФБГ 70254
Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Београд 12 - Палилула ВИЦТ 70593
Православно богословски факултет Универзитета у Београду Београд 38 - Палилула ПБФБГ 70574
Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет Београд 6 - Савски венац ФАРМБГ 70252
Универзитет у Београду, Хемијски факултет Београд 6 - Савски венац ХФБГ 70256
Физички факултет, Београд Београд 6 - Савски венац УБФФ 70233
Факултет ликовних уметности Београд 6 - Савски венац ФЛУБГ 70045
Факултет примењених уметности Београд 6 - Савски венац ФПУБГ 70046
Универзитет уметности у Београду Факултет музичке уметности Београд 6 - Савски венац ФМУБГ 70178
Факултет драмских уметности (Позоришта, филма, радија и телевизије) Београд 27 - Нови Београд ФДУБГ 70572
Универзитетска библиотека 'Никола Тесла' Ниш 4, Црвени Крст УБНИ 70052
Правни факултет Универзитета у Нишу Ниш 5, Медиана ПФНИ 70051
Универзитет у Нишу, Факултет уметности, Ниш Ниш 6, Палилула АРТФНИ 70074
Универзитет у Нишу, Медицински факултет Ниш 6, Палилула МЕДФНИ 70075
Универзитет у Нишу Природно-математички факултет Ниш 6, Палилула ПМФНИ 70076
Универзитет у Нишу, Филозофски факултет Ниш 7, Медиана ФФНИС 70053
Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш Ниш 6, Палилула ФСФВНИ 70070
Факултет заштите на раду Ниш ЗНРФАК 70573
Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш 5, Медиана ЕФНИ 70065
Електронски факултет, Ниш Ниш ЕЛФАК 70067
Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш Ниш ГАФНИС 70068
Машински факултет Ниш МФНИС 70069
Педагошки факултет у Врању, Универзитета у Нишу Врање 1 ПФВР 70794
Универзитетска библиотека Крагујевац Крагујевац (Стари град) УБКГ 70420
Факултет техничких наука, Чачак Чачак 2 ТФЦ 70548
Факултет инжењерских наука Крагујевац (Стари град) МФКГ 70060
Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу Крагујевац (Стари град) ФИЛУМ 70339
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу Крагујевац (Стари град) ПФКГ 70492
Универзитета у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина Јагодина 1 УФЈА 70468
Универзитета у Крагујевцу Економски факултет Крагујевац (Стари град) ЕФКГ 70174
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу Ужице 2 УФУ 70342
Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет Чачак 2 АФЦ 70073
Универзитет у Крагујевцу Природно математички факултет Крагујевац (Стари град) ПМФКГ 70071
Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу Краљево 6 МФКВ 70059
Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу Крагујевац (Стари град) МЕДФКГ 70077
Факултета за хотелијерство и туризам у Врначкој Бањи Врњачка Бања ФХТВБ 70626
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет Нови Сад 1 ФФНС 80110
Универзитет у Новом Саду, Академија уметности Нови Сад 1 АУНС 80085
Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад МФНС 80010
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Нови Сад 1 ФТННС 80086
Универзитет у Новом Саду, Правни факултет Нови Сад 1 ПФУНС 80106
Државни универзитет у Новом Пазару Нови Пазар 1 ДУНП 70614
Универзитет у Новом Пазару Нови Пазар 1 УНИНП 70632
Универзитет у Приштини Универзитетска библиотека, Косовска Митровица Косовска Митровица 1 УБПРС 70690
Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Косовска Митровица 1 ФИФАКМ 70692
Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Косовска Митровица 1 ПФУПКМ 70693
Природно-математички факултет, Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Косовска Митровица 1 ПМФКМ 70694
Факултет уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Звечан АРТУПР 70695
Електротехнички институт "Никола Тесла" Београд 6 - Савски венац ЕИНТ 70130
Институт за физику, Земун Београд 80 - Земун ИФИЗ 70411
Дом културе Студентски град, Нови Београд Београд 27 - Нови Београд ДКСГ 70571
Универзитет "Сингидунум" Београд 48 - Вождовац СИНГ 70601
Правни факултет Универзитета Унион Београд 27 - Нови Београд ПФУУ 70602
Висока пословна школа струковних студија Нови Сад 1 ВПСНС 80042
Институт за нуклеарне науке "Винча" Винча ИННВ 70206
Академија струковних студија Београд 27 - Нови Београд ВТСБГ 70588
Универзитет "Унион" - Београд Београд 6 - Савски венац УНИОН 70604
Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд Београд 80 - Земун КПА 70612
Академија струковних студија Београд 80 - Земун ВЗСБГ 70580
Висока школа модерног бизниса Београд 6 - Савски венац ВСМБ 70609
Факултет за пословне студије и право, Београд Београд 27 - Нови Београд ФПСП 70613
Мегатренд универзитет Београд 27 - Нови Београд НЕЗБИТ 70615
Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд 3 - Стари град МЕФБГ 70619
Универзитет "Унион - Никола Тесла" Београд 6 - Савски венац УУНТ 70620
Универзитет "Унион - Никола Тесла", Факултет за инжењерски менаџмент Београд 6 - Савски венац ФИМ 70624
Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд Београд 6 - Савски венац ВСПЕП 70625
Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Крушевац Ћуприја 1 ВМС 70595
Академија струковних студија Шумадија, одсек Трстеник Трстеник 1 ВТМС 70627
Универзитет 'Унион - Никола Тесла' - Факултет за спорт Београд 27 - Нови Београд ФЗСБГ 70628
Универзитет "Унион-Никола Тесла", Факултет за информационе тенологије и инжењерство Београд 27 - Нови Београд ФИТИБГ 70629
Факултет за право, безбедност и менаџмент 'Константин Велики', Ниш Ниш ФКВНИС 70705
Академија техничких струковних студија, Београд Београд 22 - Звездара АТССБГ 70709
Висока школа струковних студија Ваздухопловна академија, Београд Београд 6 - Савски венац ВАКАД 70711
Факултет за дипломатију и безбедност, Београд Београд 6 - Савски венац ФДББГ 70630
Факултет за медије и комуникације Београд 6 - Савски венац ФМКБГ 70631
Универзитет Едуконс Сремска Каменица Сремска Каменица УЕДУ 70792
Фонд за хуманитарно право Београд 6 - Савски венац ХЛЦ 70701
Република Србија Министарство финансија Пореска управа Београд 6 - Савски венац МФПУ 70302
Институт економских наука Београд 6 - Савски венац ИЕН 70184
Народна скупштина Републике Србије Београд 6 - Савски венац НСРС 70189
Београдски центар за безбедносну политику, Београд Београд 6 - Савски венац ЦЦМР 70486
Архив Југославије Београд 6 - Савски венац АЈ 70408
Јавна медијска установа Радио Телевизија Србије Београд 6 - Савски венац РТС 70514
Историјски музеј Србије Београд 6 - Савски венац ИМС 70043
Музеј позоришне уметности Србије, Београд Београд 6 - Савски венац МПУС 70438
Републички завод за заштиту споменика културе Београд 6 - Савски венац РЗЗСК 70244
Завод за интелектуалну својину Београд 6 - Савски венац ЗИС 70242
Уставни суд, Београд Београд 6 - Савски венац РСУС 70299
Завод за заштиту споменика културе града Београда Београд 6 - Савски венац ЗЗСКБГ 70374
Етнографски музеј у Београду Београд 118 - Стари град ЕМБГ 70066
Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд Београд 35 - Палилула ИАУС 70188
Центар за основну полицијску обуку, Сремска Каменица Сремска Каменица ЦОПО 80027
Српска академија наука и уметности Београд 6 - Савски венац САНУ 70001
Библиотека Српске Патријаршије Београд 6 - Савски венац БСП 70002
Завод за унапређивање образовања и васпитања Београд 6 - Савски венац ЗУОВ 70618
Савез слепих Србије "Др Милан Будимир" Београд 118 - Стари град БИБЗАС 70617
Институт за књижевност и уметност Београд 6 - Савски венац ИКУМ 70208
Институт за кукуруз 'Земун Поље' Београд 84 - Земун ИЗКЗП 70246
Институт за новију историју Србије Београд 6 - Савски венац ИНИСБГ 70415
Балканолошки институт Српске академије наука и уметности Београд 6 - Савски венац БИСАНУ 70149
Центар за женске студије Београд 6 - Савски венац ЦЗСБГ 70598
Музеј Југославије, Београд Београд 33 - Савски венац МЈ 70295
Српски православни манастир Студеница Студеница БМСТ 70594
Влатаком институт високих технологија д.о.о. Београд Београд 27 - Нови Београд ВЛТБИБ 70621
Југословенска кинотека - Установа културе од националног значаја Београд 6 - Савски венац ЈК 70623
Институт за биолошка истраживања 'Синиша Станковић' Универзитет у Београду Београд 38 - Палилула ИБИСС 70272
Природњачки музеј у Београду Београд 6 - Савски венац ПМБ 70521
Музеј "Рас" Нови Пазар Нови Пазар 1 МЗЈНП 70296
Институт за упоредно право Београд 6 - Савски венац ИУП 70038
Јавно урбанистичко предузеће, Урбанистички завод Београда Београд 6 - Савски венац УРБЕЛ 70195
Институт за савремену историју, Београд Београд 10 - Стари град ИСИ 70179
Музиколошки институт САНУ, Београд Београд 6 - Савски венац МИСАНУ 70203
Институт за педагошка истраживања, Београд Београд 6 - Савски венац ИПИ 70418
Музеј жртава геноцида Београд 6 - Савски венац МУЗГЕН 70704
Институт за европске студије, Београд Београд 6 - Савски венац ИЕС 70304
Српска православна богословија Св. Кирила и Методија у Призрену KS-20000 ББКИМ 70712
Институт за српску културу Лепосавић ИСКП 70196
Библиотека Светог владике Николаја, Жича Жича БСВН 70596
Археолошки институт, Београд Београд 6 - Савски венац АИБГ 70139
Музеј града Београда Београд 6 - Савски венац МГБ 70235
Институт друштвених наука, Институт од националног значаја за Републику Србију Београд 6 - Савски венац ИДНБГ 70187
Институт за политичке студије, Београд Београд 6 - Савски венац ИПСБГ 70405
Библиотека Музеја Крајине Неготин МКН 70791
Народна библиотека Ужице Ужице 9 НБУ 70801
Матична библиотека "Светозар Марковић" Зајечар Зајечар 1 МБЗ 70016
Градска библиотека "Карло Бијелицки" Сомбор Сомбор ГБСО 70808
Градска библиотека Вршац Вршац 1 ГБВ 70802
Народна библиотека Куршумлија Куршумлија НБКУ 70809
Народна библиотека "Радислав Никчевић", Јагодина Јагодина 1 НБЈА 70804
Народна библиотека Крушевац Крушевац 1 НБКС 70800
Народна библиотека "Његош", Књажевац Књажевац НБКЊ 70810
Народна библиотека Смедерево Смедерево 1 НБСД 70811
Народна библиотека Бор Бор 1 НББ 70805
Народна библиотека 'Др. Ђорђе Натошевић', Инђија Инђија НБИН 80310
Градска библиотека Суботица-Вáроси Кöнывтáр Сзабадка Суботица 2 ГБВК 80309
Матична библиотека 'Љубомир Ненадовић', Ваљево Ваљево 1 МБВА 70806
Библиотека "Вук Караџић", Алексинац Алексинац БАЛ 70813
Народна библиотека "Вук Караџић", Крагујевац Крагујевац (Стари град) НБКГ 70010
Библиотека "Центар за културу" Кладово Кладово ЦКЛ 70815
Народна библиотека "Доситеј Обрадовић", Нови Пазар Нови Пазар 1 НБНП 70803
Народна библиотека "Илија М. Петровић", Пожаревац Пожаревац 1 НБПО 70814
Центар за културу, образовање и информисање "Градац" Рашка 1 РАС 70818
Народна библиотека, Пирот Пирот 1 НБПИ 70807
Народна библиотека "Радоје Домановић", Лесковац Лесковац 1 НБЛЕ 70817
Градска библиотека "Атанасије Стојковић", Рума Рума ГБРУ 80314
Библиотека 'Радоје Домановић', Сурдулица Сурдулица БСУР 70819
Народна библиотека "Јефимија", Трстеник Трстеник 1 НБТС 70820
Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство, Владичин Хан Владичин Хан БВХ 70816
Народна библиотека "Стеван Сремац", Сокобања Соко Бања НБСБ 70821
Народна библиотека "Ђура Јакшић", Петровац на Млави Петровац на Млави НБПМ 70822
Ресавска библиотека Свилајнац Свилајнац РБС 70823
Народна библиотека "Десанка Максимовић", Власотинце Власотинце НБВЛ 70825
Народна библиотека "Доситеј Обрадовић", Стара Пазова Стара Пазова НБСП 70824
Народна библиотека "Др Милован Спасић", Рековац Рековац НБРЕ 70827
Народна библиотека "Ресавска школа", Деспотовац Деспотовац НБДЕ 70830
Народна библиотека "Доситеј Новаковић", Неготин Неготин НБНЕ 70826
Народна библиотека Брус Брус БРУС 70828
Библиотека "Др Вићентије Ракић", Параћин Параћин БПАР 70834
Народна библиотека, Мерошина Мерошина НБМЕ 70831
Градска библиотека "Божидар Кнежевић" Уб УБ 70835
Општинска библиотека "Вук Караџић", Алибунар Алибунар ОБАЛ 80315
Народна библиотека "Душан Матић", Ћуприја Ћуприја 1 НБЦУ 70833
Народна библиотека "Радоје Домановић", Топола Топола ТОП 70836
Библиотека "Вук Караџић", Пријепоље Пријепоље ПРИЈЕП 70837
Народна библиотека "Раде Драинац", Прокупље Прокупље 1 НБПРОК 70838
Народна библиотека Ариље Ариље АРИЉЕ 70840
Народна библиотека "Вук Караџић", Велико Градиште Велико Градиште НБВГ 70839
Јавна библиотека, Дољевац Дољевац НБДОЉ 70829
Народна библиотека, Бела Црква Бела Црква НББЦ 80316
Јавна библиотека "Бора Станковић", Врање Врање 1 ВРАЊЕ 70841
Народна библиотека, Житорађа Житорађа НБЗИТО 70842
Народна библиотека "Стојан Трумић", Тител Тител ТИТЕЛ 80317
Народна библиотека, Пожега Пожега ПОЗЕГА 70844
Библиотека "Србољуб Митић", Мало Црниће Мало Црниће БМЦ 70848
Културни центар Сврљиг Сврљиг КЦС 70852
Градска библиотека "Владислав Петковић Дис" Чачак 2 ЦАЦАК 70850
Народна библиотека "Рака Драинац" Блаце БЛАЦЕ 70847
Народна библиотека "Стефан Првовенчани" Краљево 6 КРАЉ 70849
Народна библиотека "Детко Петров" Димитровград ДИМИ 70832
Народна библиотека "Др Душан Радић", Врњачка Бања Врњачка Бања НБВБ 70853
Библиотека "Љубиша Р. Ђенић", Чајетина Чајетина БИЦА 70845
Општинска народна библиотека Опово ОПОВО 80318
Библиотека "Мухамед Абдагић", Сјеница Сјеница БСЈЕН 70856
Народна библиотека "Др Ејуп Мушовић" Тутин Тутин ТУТИН 70854
Народна библиотека, Пећинци Пећинци НБПЕ 80319
Општинска библиотека "Слово", Лапово Лапово (варош) ЛАПОВО 70855
Библиотека "Светислав Вуловић", Ивањица Ивањица ИВАЊ 70857
Јавна библиотека "Данило Киш", Врбас Врбас ВРБАС 80320
Општинска библиотека Ковачица Ковачица ОБКВЦ 80321
Општинска библиотека "Петар Петровић - Његош", Медвеђа Медвеђа ОБМЕД 70859
Народна библиотека "Проф. др Александар Ивић", Жабари Жабари ЗАБАРИ 70858
Библиотека "Вук Караџић" Ковин Ковин КОВИН 80322
Библиотека "Јован Томић" Нова Варош Нова Варош БНВ 70860
Народна библиотека Кула Кула 1 КУЛА 80323
Библиотека "Бранко Радичевић", Лебане Лебане ЛЕБАНЕ 70861
Народна библиотека Осечина Осечина НБОС 70862
Градска библиотека Лајковац Лајковац ГБЛАЈ 70863
Народна библиотека "Симеон Пишчевић" Шид Шид СИД 80324
Градска библиотека Прибој Прибој 1 ПРИБОЈ 70864
Општинска библиотека Варварин Варварин ОБВАР 70865
Народна библиотека Мајданпек Мајданпек НБМПЕК 70866
Библиотека "Радоје Домановић", Велика Плана Велика Плана БРДВП 70867
Народна библиотека "Ћићевац" Ћићевац НБЦИ 70868
Библиотека "Никола Сикимић Максим" Кучево КУЦЕВО 70869
Народна библиотека Бабушница Бабушница НББАБ 70872
Библиотека "Браћа Настасијевић" Горњи Милановац ББНГМ 70871
Народна библиотека "Милош Требињац" Бајина Башта НБББ 70870
Установа - Јавна библиотека 'Антоније Поповић', Трговиште Трговиште НБТРГ 70875
Народна библиотека "Вук Караџић" Баточина Баточина БАТОЦ 70873
Општинска библиотека "Сестре Стојановић" Црна Трава Црна Трава ОБЦТ 70874
Библиотека 'Милован Глишић' Мионица БМГМ 70876
Народна библиотека "Вук Караџић" Бела Паланка НБВУК 70877
Општинска народна библиотека 'Вељко Петровић' Жабаљ Жабаљ ЗАБАЉ 80325
Библиотека "Мехмет Јусуфи", Прешево - Библиотека "Мехмети Јусуфи", Пресхевё Прешево 1 БМЈП 70878
Народна библиотека "Вук Караџић", Бојник Бојник БОЈНИК 70879
Народна библиотека Александровац Александровац (Крушевачки) НБАЛЕК 70880
Библиотека општине Лучани, Гуча Гуча БОЛГ 70881
Народна библиотека "Вељко Дугошевић", Голубац Голубац НБГОЛ 70882
Народна библиотека 'Радоје Домановић' Рача Крагујевачка РАЦА 70843
Народна библиотека Грачаница Грачаница НБГРАЦ 70883
Библиотека "14.новембар" Бујановац Бујановац БУЈАН 70884
Народна библиотека "Свети Сава", Лепосавић Лепосавић НБССЛ 70885
Народна библиотека Пландиште Пландиште НБПЛ 80326
Центар за културу и библиотека, Кнић Кнић ЦККНИЦ 70886
Установа Градска библиотека 'Вук Караџић', Косовска Митровица Косовска Митровица 1 ГБВККМ 70887
Центар за културу, спорт и туризам општине Беочин, Беочин Беочин БЕОЦИН 80328
Јавна библиотека Бољевац Бољевац ББОЉ 70889
Градска библиотека "Љиг" Љиг ГБЉИГ 70890
Филолошка гимназија, Београд Београд 6 - Савски венац ФГБГ 70703
Основна школа "Милинко Кушић" Ивањица Ивањица ОСМКУС 70333
Техничка школа Ивањица Ивањица ТСИВА 70328
Гимназија "Таковски устанак", Горњи Милановац Горњи Милановац ГИМГМ 70336
Основна школа "Милица Павловић", Чачак Чачак ОСМП 70332
Основна школа "Степа Степановић", Трбушани Трбушани ОСТЕПА 70331
Основна школа "Вук Караџић", Чачак Чачак ОСВУК 70337
Прехрамбено угоститељска школа Чачак Чачак ЗМАЈЦА 70329
Гимназија Ивањица Ивањица ГИМИВА 70335