COLIB.AL – të dhënat për bibliotekat e Shqipërisë

Baza e të dhënave COLIB përmban të dhëna për bibliotekat, të cilat janë pjesëmarrëse në sistemin COBISS.