Baza e përbashkët bibliografike e të dhënave-katalogu COBIB

COBIB është baza bibliografike e të dhënave-katalogu, ku bibliotekat anëtare të sistemit COBISS ruajnë regjistrimet bibliografike. COBIB është katalogu i përbashkët i bibliotekave.

COBIB mundëson kërkimin në të gjithë katalogët e bibliotekave dhe si bazë e të dhënave është e paracaktuar. Rezultatet e kërkimit përfshijnë edhe të dhënat për koleksionet dhe disponueshmërinë e materialit në biblioteka.

Lista e parashtesave dhe prapashtesave për kërkim

Lista e parashtesave për kërkim

Duke përdorur parashtesat për kërkim ju përcaktoni indeksin për kërkim, sipas të cilit dëshironi të kërkoni. Në vazhdim është paraqitur lista e parashtesave për kërkim, kuptimi i tyre dhe shembujt:

KuptimiParashtesaShembulli i kërkimitLista e kodeve
Autor - personAU=AU=Bogdani, Pjet*
Autor - organizatëCB=CB=Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë
Vendi i tak./shtojca te emri i orga.CP=CP=Tiranë
TitulliTI=TI=*për fëmijë
Titulli i origjinalitTO=TO=Windows for childrens
SeriaCL=CL=Seria e librave për fëm*
Vendi i botimitPP=PP=Prishtinë
Viti i botimitPY=PY=1973
Viti i fundit i botimitP2=P2=1982
ISBNBN=BN=86-11-14789-8
ISSN e artikullitSN=SN=1318-3176
ISSNSP=SP=0350-4972
ISSN-LSL=SL=0350-4972
Emërtimet lëndoreSU=SU=Letërsia shqipe
Kodi për llojin e autorësisëAC=AC=440Lista e kodeve
Kodi për llojin e përmbajtjesCC=CC=j3Lista e kodeve
Shteti/rajoni i botimitCO=CO=itaLista e kodeve
Kodi i institucionit/organizatësFC=FC=3-114*Lista e kodeve
GjuhaLA=LA=czeLista e kodeve
Kodi për letërsinëLC=LC=a4Lista e kodeve
Gjuha e origjinalitLO=LO=jpnLista e kodeve
Kodi për përdoruesitTA=TA=bLista e kodeve
Tipologjia e dokumenteve/vepraveTD=TD=1.01Lista e kodeve
KDU për kërkimUC=UC=331.56Lista e kodeve
Fjalët kyçeKW=KW=rezona* magnetike
Fjalët kyçerezona* magnetike

Lista e prapashtesave për kërkim

Te kërkimi me fjalë, fjalëve mund t'u shtoni prapashtesën për kërkim dhe në këtë mënyrë të kufizoni kërkimin e fjalëve në indeksin e veçantë për kërkim. Në vazhdim është paraqitur lista e prapashtesave për kërkim, kuptimi i tyre dhe shembujt:

KuptimiPrapashtesaShembulli i kërkimit
Përmbledhja ose abstrakti/ABmatemat*/AB
Autor - person/AUHolt Victoria/
Autor - organizatë/CBBibliot* Kombëtare/CB
Vendi i tak./shtojca te emri i orga./CPVlora/CP
Titulli/TImalet shqiptare/TI
Titulli i origjinalit/TOmusic*/TO
Seria/CLSeri* Ciciban/CL
Përcaktimi i përgjithshëm i materialit/GMFilm/GM
Emërtimet lëndore/SUEkonomia/SU
Fjalët kyçe - BK/GEprogram kompju*/GE
Shënimet/NTpseudonim/NT
Prodhuesi/NMToena/nm
Vendi i prodhimit/PMPrizren/PM
Vendi i botimit/PP(Klagenfurt/PP
Botuesi/PUBotuesi(2n)të arta/PU

Lista e të gjitha parashtesave dhe prapashtesave për kërkim që përdoren në COBISS+ është publikuar këtu.

Informacionet për bazën e të dhënave dhe ofertuesin

Informacione për bazën e të dhënave:

 • Lloji i bazës së të dhënave: bibliografike
 • Lloji i të dhënave: përfshinë të dhëna nga katalogët e bibliotekave
 • Numri i regjistrimeve: mbi 121.000
 • Përditësimi: online

Informacione për ofertuesin:

Informacione për bazën e të dhënave:

 • Lloji i bazës së të dhënave: bibliografike
 • Lloji i të dhënave: përfshinë të dhëna nga katalogët e bibliotekave
 • Numri i regjistrimeve: mbi 600.000
 • Përditësimi: online

Informacione për ofertuesin:

Informacione për bazën e të dhënave:

 • Lloji i bazës së të dhënave: bibliografike
 • Lloji i të dhënave: përfshinë të dhëna nga katalogët e bibliotekave
 • Numri i regjistrimeve: mbi 12.000
 • Përditësimi: online

Informacione për ofertuesin: