Biblioteke u sistemu COBISS.BH

Naziv Mjesto Akronim Sigla biblioteke Grupa UniqueNumber
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Sarajevo, F NUBBIH 10000
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F FFSA 10400
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F FKNSA 10401
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F FPNSA 10402
Ekonomski fakultet u Sarajevu Sarajevo, F EFSA 10005
Pravni fakultet Sarajevo, F PFSA 10016
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F PMFSA 10409
Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F GFSA 10411
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F AFSA 10412
Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo, F SFUNSA 10410
Muzička akademija u Sarajevu Sarajevo, F MAUNSA 10403
Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo, F ASU 10416
Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F VFS 10407
Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu Sarajevo, F KBF 10419
Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F FZS 10420
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F MFSA 10421
Šumarski Fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F SFSA 10426
Univerzitet u Sarajevu - Pedagoški fakultet Sarajevo, F PFUNSA 10427
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F PPF 10526
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo, F FASTO 10527
Akademija likovnih umjetnosti, Univerzitet u Sarajevu Sarajevo, F ALU 10528
Fakultet za upravu, Univerzitet u Sarajevu Vogošća, F FUS 10509
Insitut za jezik Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F IZJ 10533
Univerzitet u Sarajevu, Orijentalni institut Sarajevo, F OIUNSA 10541
Univerzitet u Sarajevu, Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, F FSK 10543
Biblioteka Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F BUNSA 10544
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F IZIZ 10540
Univerzitet u Sarajevu, Institut za historiju Sarajevo, F IZH 10545
Fakultet islamskih nauka, Sarajevo Sarajevo, F FIN 10542
JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka, Bihać Bihać, F KBBI 10501
Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić", Tuzla Tuzla, F KBTZ 10253
Univerzitet u Tuzli Tuzla, F UNTZ 10418
Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru Mostar, F PFSMO 10404
Sveučilišna knjižnica Sveučilišta u Mostaru Mostar, F SKMO 10406
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru Mostar, F APFMO 10415
Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Mostar, F FFMO 10417
Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet Mostar, F EFMO 10534
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru Mostar, F FPMOZ 10539
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Sveučilište u Mostaru Mostar, F FSRE 10536
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Mostaru Mostar, F FGAG 10535
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru Mostar, F FZSMO 10537
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru Mostar, F UNMO 10413
Univerzitet u Zenici Zenica, F UNZE 10414
Univerzitet u Travniku Travnik, F UNT 10422
Sveučilište / Univerzitet "Vitez" Travnik, F SUV 10424
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Sarajevo, F ANUBIH 10027
Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH Sarajevo, F BSSLSA 10801
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine Sarajevo, F PSBIH 10001
JU Specijalna biblioteka "Behram-beg"u Tuzli Tuzla, F BBTZ 10522
JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik Srebrenik, F CKIS 10525
Insitut za jezik Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F IZJ 10533
Memorijalni centar Srebrenica - Potočari Srebrenica, RS MCS 10532
Univerzitet u Sarajevu, Orijentalni institut Sarajevo, F OIUNSA 10541
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F IZIZ 10540
Univerzitet u Sarajevu, Institut za historiju Sarajevo, F IZH 10545
JU Muzej istočne Bosne Tuzla, F MIB 10546
Biblioteka Sarajeva Sarajevo, F BGSA 10500
Gradska biblioteka Zenica Zenica, F KBZE 10990
Narodna knjižnica Hercegovačko-neretvanske županije Mostar Mostar, F GKMO 10502
Javna ustanova Opća biblioteka Tešanj Tešanj, F BIBTE 10408
J.U. Centar za kulturu Goražde Goražde, F NBGO 10504
Javna ustanova Javna biblioteka Zavidovići Zavidovići, F JBZA 10508
Javna ustanova Narodna biblioteka Mostar Mostar, F NBMO 10510
Opća biblioteka Vareš Vareš, F OBVA 10507
Javna ustanova Opća biblioteka Narodna biblioteka Maglaj, F OBMAG 10531
Javna ustanova Gradska biblioteka Visoko Visoko, F GBVI 10511
Opća biblioteka "Muhamed Kantardžić" Breza Breza, F OBMKB 10506
Javna ustanova Gradska biblioteka Kakanj Kakanj, F GBKA 10505
Javna ustanova Gradska biblioteka Bosanska Krupa Bosanska Krupa, F GBBK 10512
Javna ustanova Spomen-biblioteka "Skender Kulenović" Bosanski Petrovac, F i RS SBSKBP 10513
Javna ustanova Kulturni centar Cazin, Gradska biblioteka Cazin, F NBCA 10514
Gradska biblioteka Travnik Travnik, F GBT 10519
Javna ustanova Javna biblioteka Kladanj Kladanj, F BKL 10523
Javna ustanova Javna biblioteka Lukavac Lukavac, F JUBL 10521
JU Javna biblioteka "Alija Isaković" Gradačac, F BAIG 10524
Opća biblioteka Žepče Žepče, F OBZ 10530
Biblioteka - Knjižnica Brčko Distrikt BiH Brčko, DB BKB 10529