Zaštita ličnih podataka

Kao informacijski servis slovenske nauke, kulture i obrazovanja, IZUM na osnovu ugovora obavlja usluge obrade ličnih podataka u ime i za račun administratora ličnih podataka.

Biblioteke punopravne članice COBISS.BH sistema kao administratori ličnih podataka odgovorne su za sakupljanje, čuvanje i obradu ličnih podataka u skladu sa zakonima (Zakon o zaštiti ličnih podataka, Zakon o bibliotekarskoj djelatnosti, Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti), drugim pravnim aktima (pravilnici o zaštiti ličnih podataka) i u skladu sa svrhom za koju su podaci sakupljeni, sačuvani i obrađeni.

Kao ugovorni izvođač IZUM izvodi organizacijske i tehničke postupke i mjere da bi obezbijedio zaštitu ličnih podataka, sprečava slučajno ili namjerno neovlašteno uništavanje podataka, njihovo mijenjanje ili gubitak i neovlaštenu obradu.

Lične podatke mogu obrađivati zaposleni kod administratora ličnih podataka i zaposleni u IZUM-u kada je to potrebno zbog prirode njihovog posla, pri čemu je obezbijeđeno naknadno utvrđivanje obrada ličnih podataka.