COLIB – të dhënat për bibliotekat

Baza e të dhënave COLIB përmban të dhëna për bibliotekat, të cilat janë pjesëmarrëse në sistemin COBISS.

Përmbajtja

COLIB është pjesë përbërëse e sistemit COBISS. Përmban regjistrime me të dhënat për bibliotekat, të cilat janë pjesëmarrëse të sistemit COBISS si anëtare me të drejta të plota ose anëtare të bashkuara. Përveç të dhënave informuese dhe për kontakt përmban edhe të dhëna, të cilat në mënyrë unike identifikojnë bibliotekën në kuadër të sistemit, si dhe të dhënat e nevojshme për modulet e veçanta të sistemit COBISS.

Lista e parashtesave dhe prapashtesave për kërkim

Lista e parashtesave për kërkim

Duke përdorur parashtesat për kërkim ju përcaktoni indeksin për kërkim, sipas të cilit dëshironi të kërkoni. Në vazhdim është paraqitur lista e parashtesave për kërkim, kuptimi i tyre dhe shembujt:

KuptimiParashtesaShembulli i kërkimit
Akronimi në sistemin COBISSAC=AC=UMT
Anëtarësia në sistemin COBISSMC=MC=2
Disponueshmëria e shërbimeveAS=AS=1
Emri i institucionit/bibliotekësNA=NA=universiteti i mjekësisë
QytetiCI=CI=Tiranë
Personat përgjegjësRP=RP=Lindita
Statusi i bibliotekësST=ST=1
Kodi i bibliotekëSI=SI=92011
UniversitetiUN=UN=101
Lloji i bibliotekësLT=LT=2

Lista e prapashtesave për kërkim

Te kërkimi me fjalë, fjalëve mund t'u shtoni prapashtesën për kërkim dhe në këtë mënyrë të kufizoni kërkimin e fjalëve në indeksin e veçantë për kërkim. Në vazhdim është paraqitur lista e prapashtesave për kërkim, kuptimi i tyre dhe shembujt:

PrapashtesaKuptimiShembulli i kërkimit
Emri i institucionit/bibliotekës/NAuniversitet* and farmaci/NA
Personat përgjegjës/RPLindita*/RP

Informacionet për bazën e të dhënave dhe ofertuesin

Informacione për bazën e të dhënave:

 • Lloji i bazës së të dhënave: faktike
 • Lloji i të dhënave: të dhëna për bibliotekat
 • Numri i regjistrimeve: mbi 35
 • Përditësimi: dy herë në muaj

Informacione për ofertuesin:

Informacione për bazën e të dhënave:

 • Lloji i bazës së të dhënave: faktike
 • Lloji i të dhënave: të dhëna për bibliotekat
 • Numri i regjistrimeve: mbi 75
 • Përditësimi: dy herë në muaj

Informacione për ofertuesin:

Informacione për bazën e të dhënave:

 • Lloji i bazës së të dhënave: faktike
 • Lloji i të dhënave: të dhëna për bibliotekat
 • Numri i regjistrimeve: mbi 5
 • Përditësimi: dy herë në muaj

Informacione për ofertuesin: