Заемна библиографско-каталошка база на податоци COBIB.MK

COBIB.MK е библиографско-каталошка база на податоци во која се внесуваат библиографски записи од библиотеките кои се членки на системот COBISS.MK. Станува збор за заеднички каталог на библиотеките во Република Македонија.

Пребарувањето во COBIB.MK се врши по сите каталози на библиотеките во Република Македонија и е стандардно поставена база на податоци. По извршување на барањето за пребарување се добиваат резултати од пребарувањето, вклучувајќи ги и податоците за фондот и достапност на граѓата по библиотеки.

Список на префикси и суфикси за пребарување

Список на префикси за пребарување

Со користење на префиксите за пребарување го одредувате индексот за пребарување по кој сакате да пребарувате. Во продолжение се наоѓа списокот на префикси за пребарување со значењето и со примери:

ЗначењеПрефиксПример на пребарувањеШифрарници
Автор - лицеAU=AU=Рацин, Ко*
Автор - корпоративно телоCB=CB=Институт за македонски јазик
Место на сост./дод. кон името на корп.CP=CP=Скопје
НасловTI=TI=*на филмот
Наслов на оригиналното делоTO=TO=Internet for dummies
ЗбиркаCL=CL=Светска кни*
Место на издавањеPP=PP=Битола
Година на издавањеPY=PY=1998
Последна година на издавањеP2=P2=1999
ISBNBN=BN=86-7555-103-7
ISSN за статијаSN=SN=0409-3739
ISSNSP=SP=0352-8979
ISSN-LSL=SL=0352-8979
Предметни определнициSU=SU=Менаџмент на банки
Код за вид на авторствоAC=AC=440Испис
Код за вид на содржинаCC=CC=j3Испис
Држава/регион на издавањеCO=CO=itaИспис
Шифра на установата/организацијатаFC=FC=3-114*Испис
ЈазикLA=LA=czeИспис
Код за книжевен обликLC=LC=a4Испис
Јазик на оригиналното делоLO=LO=jpnИспис
Код за предвидени кориснициTA=TA=bИспис
Типологија на документот/делотоTD=TD=1.01Испис
УДК за пребарувањеUC=UC=331.56Испис
Клучни зборовиKW=KW=магнет* резонанца основи
Клучни зборовимагнет* резонанца основи

Список на суфикси за пребарување

При пребарување по основниот индекс т.е. при пребарување по зборови, можете да додадете суфикс за пребарување и така да го ограничите пребарувањето на зборовите на одделен индекс за пребарување. Во продолжение се наоѓа списокот на суфикси за пребарување со значењето и со примери:

ЗначењеСуфиксПример на пребарување
Резиме или апстракт/ABматемат*/AB
Автор - лице/AUПавловски Божин/
Автор - корпоративно тело/CBУниверзитет* библиотека/CB
Место на сост./дод. кон името на корп./CPТетово/CP
Наслов/TIхроник/TI
Наслов на оригиналното дело/TOmusic*/TO
Збирка/CLГолем* љубов*/CL
Општа ознака на граѓата/GMФилм/GM
Предметни определници/SUМашинство/SU
Забелешки/NTпсевдоним/NT
Произведувач/NMДетска радост/nm
Место на производство/PMКочани/PM
Место на издавање/PPБитола/PP
Издавач/PUМатица Македонска/PU

Списокот на сите префикси и суфикси за пребарување кои се користат во COBISS+ е објавен тука.

Информации за базата на податоци и понудувачот

Информации за базата на податоци:

  • Вид на база на податоци: библиографска
  • Вид на податоци: опфаќа податоци од каталозите на библиотеките во Република Македонија
  • Број на записи: над 600.000
  • Ажурирање: онлајн

Информации за понудувачот:

  • Изработка: Центар ВБМ
  • Адреса: бул. Гоце Делчев 6, 1000 Скопје
  • Телефон: +389 2 3230 151, лок. 200
  • Факс: +389 2 3326 846
  • Е-пошта: vbmkservis@nubsk.edu.mk
  • URL: http://www.mk.cobiss.net/