COLIB.RS – подаци о библиотекама Републике Српске

Захтев за претраживање
 
База података COLIB садржи податке о библиотекама које учествују у COBISS систему.