COLIB.RS – podaci o bibliotekama Republike Srpske

Niz za pretraživanje
 
Baza podataka COLIB sadrži podatke o bibliotekama koje učestvuju u COBISS sistemu.