Faktor vpliva za serijsko publikacijo Studia Mythologica Slavica za leto 2017

Leto 2017
Naslov serijske publikacije Studia Mythologica Slavica
ISSN 1408-6271/1581-128X
Faktor vpliva 0.379

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3314 3316
Anthropology Cultural Studies
Uvrstitev 257/334 538/780
Četrtina 4 3
IFx 0.809 0.718
IFmax 1. četrtine 3.179 3.863
IFmin 1. četrtine 1.099 0.966
IFmax 2. četrtine 1.087 0.958
IFmin 2. četrtine 0.684 0.614
IFmax 3. četrtine 0.683 0.613
IFmin 3. četrtine 0.409 0.321
IFmax 4. četrtine 0.405 0.320
IFmin 4. četrtine 0.008 0.002
ID=319188 Kreiran null
100 a2017cStudia Mythologica Slavicaj0.379
200 e1408-6271
210 a1581-128X
400 c3314dAnthropologyu257/334x0.809y0.008z0.4050413.17921.09931.08740.68450.68360.40970.40580.008
400 c3316dCultural Studiesu538/780x0.718y0.321z0.6130313.86320.96630.95840.61450.61360.32170.32080.002