SNIP – faktor vpliva serijskih publikacij iz Source Normalized Impact per Paper