SNIP – faktor vpliva serijskih publikacij iz Source Normalized Impact per Paper (1999 - 2022)

Iskalna zahteva
 
Baza podatkov SNIP (Source Normalized Impact per Paper) vsebuje zapise s podatki o faktorju vpliva znanstvenih publikacij, ki jih pokriva baza podatkov Scopus, in sicer od leta 1999 naprej. Dvakrat letno jo izda (ažurira) Center za znanstvene in tehnološke študije Univerze Leiden (Leiden University's Centre for Science & Technology Studies; CWTS) v sodelovanju z Elsevierjem.