COLIB.SR – подаци о српским библиотекама

База података COLIB садржи податке о библиотекама које учествују у COBISS систему.