CONOR – нормативна датотека личних имена и назива корпорација

CONOR је нормативна база података имена аутора који могу бити особе или корпорације. Нормативни записи садрже нормативне приступне тачке које су на јединствен начин одређене за употребу у читавом систему каталогизације и друге податке, као што су варијантне и сродне приступне тачке, напомене, информације о извору података итд.

База CONOR је намењена нормативној контроли имена аутора, а заснива се на вези између библиографских и нормативних записа.

Префикси и суфикси за претраживање

Префикси и суфикси за претраживање неопходни су приликом претраживања, односно приликом прецизног задавања захтева за претраживање. У зависности од тога који податак претражујемо и колико прецизно задамо захтев за претраживање бирамо или префикс или суфикс.

Списак префикса за претраживање

Префикс за претраживање стоји испред низа за претраживање. Претраживање префиском изводи се према оној фрази, односно синтагми коју смо навели у захтеву за претраживање.

У наставку су наведени префикси за претраживање и примери захтева за преtраживање:

Назив префикса/индексаПрефиксПример захтева за претраживање
Назив корпорацијеCB=CB=UNITED*
Језик који користи особа/корпорацијаLA=LA=slv
Место саст./додатак називу корп.CP=CP=Рим
Контролни бројеви у другим системимаLC=LC=DLC
НационалностNA=NA=fra
Нормативна приступна тачка – лично имеPH=PH=Иван*
Лично имеPN=PN=Петровић, И*
Шифра истраживачаAS=AS=00467
Шифра установе/организацијеFC=FC= 0019

Списак суфикса за претраживање

Суфикс за претраживање долази изa низа за претраживање. Претраживање помоћу суфикса изводи се по свакој појединачној речи која је наведена у захтеву за претраживање (претраживање по речима).

У наставку су наведени суфикси за претраживање и примери захтева за претраживање:

Назив суфикса/индексаСуфиксПример захтева за претраживање
Назив корпорације/CBмузеј/CB
Место саст./додатак називу корп./CPБерлин/CP
Напомене/NTматематика/NT
Лично име/PNПетровић/PN

Списак свих префикса и суфикса за претраживање за базу CONOR који се користе у COBISS+ објављен је овдје.

Информације о бази података и понуђачу

Информације о бази података:

 • Врста базе података: фактографска
 • Врста података: обухвата податке о личним именима и називима корпорација
 • Број записа: преко 220.000
 • Ажурирање: дневно

Информације о понуђачу:

 • Произвођач: ВБС Центар
 • Наслов: Скерлићева 1, 11000 Београд, Србија
 • Телефон: +381 11 2459 473
 • Факс: +381 11 2452 350
 • Е-пошта: vbsuser@vbs.rs
 • URL: http://www.sr.cobiss.net/

Информације о бази података:

 • Врста базе података: фактографска
 • Врста података: обухвата податке о личним именима и називима корпорација
 • Број записа:
 • Ажурирање: дневно

Информације о понуђачу:

 • Произвођач: ВИБРС Центар
 • Наслов: Јеврејска 30, 78000 Бања Лука
 • Телефон: +387 51 215 859 лок.112
 • Факс: +387 51 217 040
 • Е-пошта: vibrsservis@vibrs.rs
 • URL: http://www.rs.cobiss.net/