UP - logo

Novosti in obvestila

03. junij 2024

Odprte prijave na konferenco COBISS 2024

Novosti COBISS+, V13.0

15. januar 2023

Novosti, popravki in dopolnitve:

 • Sprememba modela rezervacije, pri katerem se upošteva najboljši status iz zaloge oddelka ne glede na inventarno številko gradiva, za knjižnice s prevzemnimi mesti.
 • Posodobljena je prijava v Moj profil z Googlom in umaknjena prijava s Facebookom.
 • Prikaz ikone za Lokator gradiva je vezan na izris modela in vnos podatkov o interni oznaki in/ali UDK-ju gradiva.

Novosti COBISS+, V12.0

09. oktober 2022

Novosti, popravki in dopolnitve

 • Sprememba modela rezervacije, pri katerem se upošteva najboljši status iz zaloge oddelka ne glede na inventarno številko gradiva, za knjižnice brez prevzemnih mest.
 • Omogočeno iskanje in dostop do celotnih besedil elektronskih knjig, ki so prosto dostopne ali naročene v slovenskih knjižnicah. Podatki so rezultat projekta Akademske digitalne zbirke Slovenije, ki vključuje več kot milijon elektronskih knjig iz vseh področij znanosti za akademsko-raziskovalne potrebe. Po tovrstnih vsebinah je mogoče iskati v vzajemni bibliografsko-kataložni bazi podatkov (COBIB) in v nekaterih katalogih univerzitetnih knjižnic.
 • V COBISS + je dodana nova aplikacija Lokator knjig za vizualni 3D-prikaz lokacije izbranega gradiva na policah v knjižnici. Aplikacija omogoča enostaven izris prostora knjižnice z elementi, kot so police, škatle za gradivo, pulti, mize, stoli in drugi elementi, ter nato 3D-prikaz prostora knjižnice.
 • V zapisih v bazi CONOR izboljšan prikaz organizacij, variantnih oznak in povezava z zapisom v SICRIS-u, če ta obstaja.

Novosti COBISS+, V11.0

19. junij 2022

Novosti, popravki in dopolnitve

 • Mojo knjižnico smo dopolnili z zavihkom Naslov za dostavo, kjer lahko člani spremenijo naslov za dostavo rezerviranega gradiva s prevzemnim mestom »Dostava po pošti«.
 • Zapise v COBIB-u in zapise za e-vire smo dopolnili z gumbom PDF s povezavo do prostodostopnega celotnega besedila (ang. full text), če je zapis za to gradivo tudi v bazi Unpaywall.

Novosti COBISS+, V10.0

16. april 2022

Novosti, popravki in dopolnitve

 • Spremenjena domena oz. spletni naslov COBISS+, ki vključuje oznako države in oznako jezika.
 • Dodana baza Unpaywall z več 10 milijoni prostodostopnih znanstvenih člankov s povezavami do celotnih besedil.
 • Prijava v profil s podatki Moje knjižnice brez izbire načina prijave. Za potrebe dostopa do licenčnih informacijskih virov ali oddaljenega dostopa je treba uporabiti prijavo COBISS AAI ali Arnes AAI.
 • Prijava z Arnes AAI omogoča dodajanje knjižnice v profil in dostop do podatkov brez ponovnega vpisovanja gesla, kar velja le za knjižnice z urjenimi podatki v COLIB bazi.
 • Moja iskanja – omogočili smo poljubno poimenovanje shranjenih iskanj. 
 • Poenostavljen postopek izposoje in možnost predčasne vrnitve filmov ponudnika Filmoteka.
 • Dodani novi citatni formati.

Novosti COBISS+, V9.0

21. november 2021

Novosti, popravki in dopolnitve

 • Dodana je možnost nastavitve opozorila za izvedena ali shranjena iskanja (t. i. Search alerts), s čimer bo uporabnik v izbranem obdobju (tedensko ali mesečno) na svoj e-naslov prejel obvestilo o novem gradivu za svoje iskanje. Trenutno je dostopna beta verzija te funkcionalnosti. Seznam opozoril je dostopen na novem zavihku Moja opozorila ob prijavi v Moj profil COBISS.
 • Omogočeno je iskanje po vrednostih znotraj posamezne fasete.
 • V razdelku Išči dalje je posodobljena funkcionalnost Vse izdaje in prevodi ter dodana možnost Vse izdaje v tem jeziku.
 • Preimenovali smo gumb SFX v Celotno besedilo, prikaz gumba WorldCat je vezan na prikaz zapisa v formatu COMARC.
 • Dopolnili in uredili smo prikaz zapisov v bazi SGC – splošni geslovnik COBISS.SI.
 • Dopolnili smo prikaz podatkov za zapise adligatov.
 • V seznamih Gradivo v okviru Moje knjižnice so v vseh tabelah (Izposojeno, Rezervirano, Drugo gradivo in Spletni viri) naslovi gradiva zdaj povezani s povezavami.
 • Usklajen je prikaz podatkov iz polj 856, tako za podatke iz dCOBISS-a kot tudi iz baze ELINKS.SI.

Obvestilo - Portal Podpora IZUM

01. julij 2021

Uporabnikom, ki potrebujejo našo pomoč in želijo ažurno spremljati status oddanih zahtevkov je na voljo portal Podpora IZUM.  

Novosti COBISS+, V8.0

04. junij 2021

Novosti, popravki in dopolnitve:

 • Pri izposojenem in/ali rezerviranem izvodu gradiva se prikažeta dodatna informacija o predvidenem datumu, po katerem bo gradivo na voljo, in podatek o mestu v čakalni vrsti v primeru rezervacije izbranega izvoda gradiva.
 • Poenostavljen postopek izposoje in možnost predčasne vrnitve zvočnih knjig ponudnika Audibook.
 • Ob spremembi članske številke se na novo članstvo prenese tudi zgodovina izposoj.
 • Omogočen je prikaz dodatnega besedila v oknu za izbiro prevzemnega mesta ob rezervaciji.
 • Dodani so novi citatni formati.

Novosti COBISS+, V7.13

28. marec 2021

Novosti, popravki in dopolnitve

 • Implementiran je portal ADZ – Akademska digitalna zbirka Slovenije, ki vsem uporabnikom COBISS+ omogoča iskanje in uporabo prostodostopnih e-virov.
 • Obrazec za izbirno iskanje je posodobljen in dopolnjen z možnostjo izbire filtrov v izbranih fasetah že pred izvedbo iskanja.
 • Ukazno iskanje na portalih smo nadgradili s preslikavo iskalne zahteve za iskanje po e-virih v COBISS oz. v lokalno bazo in obratno.
 • Posodobljen je prikaz števila izposoj na posameznem zapisu, in sicer z možnostjo izbire obdobja.
 • Dodani sta možnost prikaza zapisa v izbranih citatnih formatih ter izvoz v BibTex in RIS brez predhodne prijave v Moj profil COBISS.
 • Prikaz seznama rezultatov iskanja je omejen na prvih 1.000 zapisov oz. 50 strani ob nastavitvi 10/stran.
 • V izbiro in nastavitev prikaza števila rezultatov iskanja na posamezni strani je dodana možnost 100/stran.

Novosti COBISS+, V7.12

18. oktober 2020

Novosti, popravki in dopolnitve:

 • Dodana je nova funkcionalnost Naročanje gradiva, ki se izvaja v okviru medknjižnične izposoje za naročanje člankov in e-virov.
 • Izboljšano je delovanje COBISS+ za slepe in slabovidne.
 • Posodobljen je prikaz dostopnosti e-virov.
 • Oblikovno in vsebinsko so posodobljena e-sporočila, ki jih član prejme iz COBISS+ in ob vpisu ali urejanju gesla in e-naslova v knjižnici (pozabljeno geslo za Moj profil COBISS, sprememba ali vnos e-naslova, spletni vpis, kreiranje profila z e-naslovom).
 • Profilne slike oz. avatarji so vidni tudi v COBISS+, kjer se lahko tudi urejajo.
 • Omogočeno je brisanje zgodovine izposoje v Moji knjižnici.
 • Pri izbirnem iskanju je omogočena uporaba logičnega operatorja OR v istem iskalnem polju.
 • Izboljšan je prikaz spletnih povezav in dokumentov dCOBISS v osnovnih podatkih zapisa za gradivo.